« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bludovice - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bludovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

seznam-nemovitosti.pdf (255,35 kB)
Název způsobu OPSUB - Podíl Parcela - Název druhu využití Parcela Čislo LV Název obce Název kú OPSUB — název adresa Podíl čitatel jmenovatel výměra pozemku pozemku (formátováno) (parcela) Horní zastavěná Bludovice Horní Horní adresa plocha a 642401,st.&.Bludovice Bludovice Piíchjosef neznámá 2 6 nádvoří 247/2 442 Horní Bludovice Horní Horní adresa ostatni 642401,č.Bludovice Bšudovíce XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX ostatní plocha komunikace XXX/X XXX Horní Bludovice Horní Horní adresa ostatní 642401,č.Bludovice Bludovice Pšlch XXXXX XXXXXXX X XX ostatní plocha komunikace XXX/X XXX Horní Bludovice Horní Horní Gaviasová adresa 642401,č.Biudovice Bludovice XXXXX XXXXXXX X XXXX orná půda XXX/X XXX Horní Bludovice Horní Horní adresa 642401,č.Bludovice Bludovice XXXX XXXXX XXXXXXX l XXXX orná půda XXX/X XXX Horní č.p.331,Bludovice Horni Horni 7393? Horní 642401,(3.Bludovice Bludovice XXXXXXXX XXXXX Bludovice X X XXXX orná půda XXX/XX XXX Prostřední zastavěná Bludovice Horní Prostřední SVAZ POŽÁRNÍ Horní plocha a 642410,st.č.Bludovice Bludovice OCHRANY ZO Bludovice 1 110 nádvoří zbořeniště 186 466 Horní zastavěná Bludovice Horní Horní SVAZ POŽÁRNÍ Horní plocha 3 642401,st.č.Bludovice Bludovice OCHRANY ZO Bludovice 1 1 111 nádvoří 179 466 l [% „./ Obec Horní Bludmm Vyvěšeno: 15.08.2019 W &%
<br> Sejmuto:
<br> 739 37 Horní Bludovice Čp 11 :
<br> IČ: 002.ve esf <.>
priloha_701197569_0_cj---uzsvm_o_14291_2019-hmso(1).pdf (322,38 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA
LIHOVARSKÁ 1335/9,716 10 OSTRAVA - RADVANICE
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 26884/O/2019-HMSO
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/O/14291/2019-HMSO
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 479
<br> E-MAIL: Petr.Frisch@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: c4nfs5n
<br> Obec Horní Bludovice
434
73937 Horní Bludovice
<br> DATUM: 14.8.2019
<br> Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru
nemovitostí
<br> Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) byly Českým úřadem
zeměměřičským a katastrálním v souladu s § 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru
nemovitostí (katastrální zákon),(dále jen „katastrální zákon“) předány aktualizované údaje
o nemovitých věcech uvedených v § 64 odst.2 katastrálního zákona k datu 1.8.2019 <.>
<br> V souladu s § 65 odst.1 katastrálního zákona Vám v příloze zasíláme elektronický soubor <,>
zaslaný katastrálním úřadem,s uvedením seznamu nemovitých věcí s nedostatečně
identifikovanými vlastníky podle ustanovení §§ 64 a 65 katastrálního zákona <.>
<br> Sdělujeme Vám,že výzva ÚZSVM dle ust.§ 65 katastrálního zákona včetně seznamu
nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle ustanovení §§ 64 a 65
katastrálního zákona musí být vyvěšena do 31.12.2023 včetně <.>
<br> Původní seznam s nedostatečně identifikovanými vlastníky,který byl zaslán naposledy,prosím <,>
sejměte <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu
<br>
2019-08-14T14:38:33+0200

Načteno

edesky.cz/d/3193439

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bludovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz