« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Obecně závazná vyhláška obce Vepřová č. 1/2019 o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Vepřová Zastupitelstvo obce Vepřová
<br> Obecně závazná vyhláška obce Vepřová č.1/2019 <,>
<br> o nočním klidu
<br> Zastupitelstvo obce Vepřová se na svém zasedání dne “MÁ/f? usnesením č.&& usneslo vydat na základě ustanovení Š 10 písm.d) a ustanovení 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení 5 5 odst.6 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1 Předmět
<br> Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována <.>
<br> Čl.2
<br> Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.1
<br> Čl.3
<br> Stanovení výjimečných případů,při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována
<br> Doba nočního klidu nemusí být dodržována:
<br> a) v noci z 31.srpna 2019 na 1.září 2019 z důvodu konání tradiční taneční zábavy „Ukončení prázdnin“
<br> b) v noci z 31.prosince 2019 na 1.ledna 2020 z důvodu konání oslav příchodu nového roku
<br>,Čl.4 Učinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti z naléhavého obecného zájmu 16.8.2019
<br>.<.>.<.>.(.<.>.<.>.<.>.' „,/* Í
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX i\lejedlý
<br> místostarosta starosta
<br> tě při Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.72019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> 1 dle ustanovení 5 5 odst.6 zákona č.251/2016 Sb <.>,o některých přestupcích,platí,že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“

Načteno

edesky.cz/d/3192393

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz