« Najít podobné dokumenty

Město Jaroměř - Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/2858 v úseku Neznášov - Semonice, z důvodu označení objízdných tras z důvodu úpravy sil. II/2857 v místě křížení stavby D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jaroměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Městský úřad Jaroměř
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> _________________________________________________________________________________________________________________
<br> Městský úřad Jaroměř,nám.Československé armády 16,551 01 Jaroměř <,>
tel.: 491 847 144,fax: 491 847 144; e-mail: reichmannova@jaromer-josefov.cz <,>
www.jaromer-josefov.cz,datová schránka: sbwbzd5 <,>
IČO: 00272728,DIČ: CZ00272728,bankovní spojení: KB Náchod,č.ú.: 9005-820551/0100
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,OZ oblast Čechy střed,závod Čechy východ,IČ 45274924,Piletická 498 <,>
503 41 Hradec Králové (člen stavby D1106 Hradec Králové Smiřice)
<br> Váš dopis značky / ze dne: 2.8.2019
<br> Číslo jednací: PDMUJA 30468/2019
<br> Spis.zn.:ODSH-4645/2019-Re
<br> Dne: 13.8.2019
<br> Vyřizuje/telefon: XXXXX XXXXXXXXXXXX / XXX XXX XXX
<br> E-mail: reichmannova@jaromer-josefov.cz
<br> Datová schránka: sbwbzd5
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecní povahy
Městský úřad Jaroměř,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),a ustanovení § 171
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na
základě žádosti doručené dne 2.8.2019,pod sp.zn.ODSH-4645/2019-Re,společností
EUROVIA CS,a.s <.>,OZ oblast Čechy střed,závod Čechy východ,IČ 45274924,Piletická 498 <,>
503 41 Hradec Králové
<br> stanoví
<br> po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky,Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje,Územní odbor Náchod,dopravního inspektorátu <,>
vydaném pod čj.KRPH-80275-2/ČJ-2019-050206 ze dne 8.8.2019,ve smyslu ustanovení §
77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,a ustanovení § 61
od...

Načteno

edesky.cz/d/3192206

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jaroměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz