« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dotační program na oživení nábřeží brněnských řek v roce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotacni_program_Nabrezit_.pdf
Statutární město Brno — Odbor životního prostředí MMB v souladu s & 10c zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zveřejňuje po dobu 90 dnů
<br> PROGRAM: PODPORA AKCÍ NA OŽIVENÍ NÁBŘEŽÍ BRNĚNSKÝCH ŘEK
<br> Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020
<br> Finanční prostředky V rozpočtu schváleny: Zastupitelstvem města Brna Předpokládané datum schválení finančních prostředků: do 12/2019
<br> Předpokládaný objem finančních prostředků: 3 000 000 Kč
<br> Maximální Výše dotace na jeden projekt: 50 000 Kč
<br> Lhůta pro podání žádostí: od 15.9.2019 do 31.10.2019 Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 3/2020
<br> Účel programu:
<br> V rámci podpory projektů zaměřených na oživení a rozvoj ploch veřejné zeleně tento dotační program podporuje projekty zvyšující společenské využití nábřeží řek na území města Brna a cíleně zvýrazňujících jejich hodnotu <.>
<br> Důvody podpory:
<br> Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty směřující ke zvýšení společenského využití nábřeží brněnských řek,zvýšení jejich kvality a cílené zdůraznění jejich hodnoty.Dotacemi je podporován návrat společenského života zpět křekám,využití potenciálu jedinečného přírodního prostředí a podpora budování místních komunit s cílem podněcovat zájem a péči občanů o své blízké okolí <.>
<br> Poskytování dotace:
<br> Projekty,na něž dotace cílí jsou vždy neinvestičního charakteru a jedná se tedy vždy o společenské akce pro veřejnost typu sportovní,edukativni,dětské,zdravotní,kulturní,herní,umělecké,ekologické apod.V rámci dotačního programu nebudou podporovány akce s politickým či náboženským podtextem a soukromé firemní akce nebo akce pro uzavřenou společnost <.>
<br> V případě,že bude příjemce dotace v rámci podpořené akce prodávat nebo poskytovat jídlo a nápoje,je povinen tyto podávat pouze ve vratném omyvatelném nádobí (sklo,porcelán,kovové příbory) nebo ve vratném plastovém nádobí (misky,kelímky) nebo v ekologicky šetrném obalu (biologic...

Načteno

edesky.cz/d/3192191


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz