« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dotační program Podpora projektů ekologické výchovy ve městě Brně v roce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dotacni_program_Ekovychova.pdf
Statutární město Brno — Odbor životního prostředí MMB V souladu s 5 100 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,zveřejňuje po dobu 90 dnů
<br> PROGRAM: PODPORA PROJEKTÚ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY VE MĚSTĚ BRNĚ Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2020
<br> Finanční prostředky v rozpočtu schváleny: Zastupitelstvem města Brna Předpokládané datum schválení finančních prostředků: do 12/2019
<br> Předpokládaný objem finančních prostředků: 2 000 000 Kč
<br> Maximální Výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč
<br> Lhůta pro podání žádostí: od 15.9.2019 do 31.10.2019 Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 3/2020
<br> Účel programu:
<br> Účelem dotačního programuje podpora projektů sledujících osvětovou činnost na poli environmentální výchovy dětí a mládeže,jakož i všech občanů statutárního města Brna.Žadatelé budou podpoření především ve svém provozu a aktivitách či projektech,zaměřených na pohyb a různé jiné činnosti v parcích,klubovnách nebo ve volné přírodě.Dotace slouží rovněž na podporu projektů urbanistické ekologické výchovy a osvětové činnosti v oblasti odpadů,ovzduší,zeleně,vody,klimatu,hospodaření s energiemi,ohleduplného zacházení s přírodou apod.Dotace dle tohoto programu lze poskytnout jako dotace provozní (neinvestiční) investiční i provozní (neinvestiční) <.>
<br> Důvody podpory:
<br> S ohledem na skutečnost,že statutární město Brno je druhou největší aglomerací v ČR,je v zájmu města přiblížitjeho občanům možnosti trávení volného času v přírodě a zároveň na ně působit edukativně a osvětově ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí,především s ohledem na dlouhodobou udržitelnost životního prostředí.Cílem je rovněž poukázat na výhody plynoucí obyvatelstvu z kvalitní a odolné městské přírody a celkově podpořit povědomí veřejnosti o možnostech jejich vlastního šetrného přístupu k městské a okolní krajině <.>
<br> Poskytování dotace:
<br> Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty se za...

Načteno

edesky.cz/d/3192189


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz