« Najít podobné dokumenty

Obec Vojkovice (Mělník) - Obec Zlosyò-zámìr pronájmu obecní hospody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vojkovice (Mělník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Zlosyò-zámìr pronájmu obecní hospody
OBEC ZLOSYN,Zlosyň 103,PSC 277 44 IČO 00237388,tel.— fax 315792047.tel.: 731454637 bankovní spojení: KB Kralupy n/Vlt.<.> č.ú.9223171/0100 E—mail: obecščjgzlosyncz
<br> Ve Zlosyni 25.7.2019
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU OBECNÍ HOSPODY
<br> Obec Zlosyň dle 5 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích.ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje svůj záměr pronajmout majetek obce Zlosyň <.>
<br> Kulturní dům a hostinec č.p.10 nacházející se na pozemku p.č.st.2,v k.ú.Zlosyň.Nabízíme : Zaběhnutý hostinec Prostory hostince (obslužná plocha včetně vý čepu.sklad.v stupni chodba2 místnosti označené jako klubovna.herna a \ enkm ni ptostorý.zejména zastřešené venkovní posezení) Požadujeme : - Základní identifikační údaje zájemce (jméno.bydliště.datum narození,telefon) - Podnikatelský záměr — součástí nabídky bude sdělení uchazeče vjakém rozsahu má zájem provozovat hostinec.případně uvede další zamýšlené aktivity.- Kvalifikační předpoklady * doložitelné zkušenosti a praxe související s podnikatelským záměrem - Oprávnění k podnikání v ověřené kepii * ži\-»'nostenský list.koncesi.výpis z obchodního rejstříku - Občanská bezúhonnost a bezdlužnost - Zajištění celoročního provozu - Minimální výše nájemného 3000.-Kčhněsíc - Nabídku ceny na měsíční nájem — Nepronajímat prostorv třetí osobě Nájemní vztah bude uzavřen v průběhu měsíce září 2019
<br> Prohlídka objektu: je možná_ na základě předchozí telefonické domluvy (tel.č 731 454 637)
<br> Místo a podání nabídky:
<br> Nabídky musí být doručeny na adresu : Obec Zlosyň,Zlosyň 103,27744 Vojkovice ato nejpozději do 29.8.2019 do 12,00 hod <.>
<br> Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zohledněn) Nabídky se podávají osobně nebo poštou v písemné formě v zalepených obálkách „Výběrové řízení — pronájem obecní hospodyw NEOTVÍRAT“
<br> Kritéria hodnocení.1.Výše nájemného 2.Podnikatelský záměr 3.Kvalifikační předpoklady <.>
<br> Obec Zlosyň si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.nevybrat žádnou
<br> z předložených nabídek a nerozhodnout ...

Načteno

edesky.cz/d/3191927

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vojkovice (Mělník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz