« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Posuzování vlivu na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru " V1310/1311 - výměna vedení"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivu na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru " V1310/1311 - výměna vedení"
Záměr
<br> Název: V1310/1311 — výměna vedení
<br> podléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění (dále jen zákona)
<br> V rámci zahájeného zjišťovacího řízení je oznámení výše uvedeného záměru k nahlédnutí:
<br> Qbecn/ (;)—“0 & O&šem )( ac gegen/ca 4/2
<br> [DO/ÚCLZIČŽ/ CFCÍ/ '0J__ ZOOG POOL/Dm/OMDQL gag/36546;
<br> Kdy:
<br> Na internetu je oznámení zveřejněno vlnformačním systému EIA na adrese http:/lwww.cenia.cz/eia,pod kódem záměru W8978 <.>
<br> Písemné vyjádření k oznámení lze ve smyslu 5 6 odst.8 zákona zasílat do 11.9.2019 na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství,Žižkova 57,587 33 Jihlava <.>
<br> K vyjádřením zaslaným po lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Datum zveřejnění na úřední desce 12.8.2019 Krajského úřadu Kraje Vysočina (5 16 odst.2 zákona) http:/WWW.kr- vvsocina.cz/uredni-deska
<br> Datum vyvěšení na úřední desce obecního úřadu //š/ € _ 217/9
<br> Datum sejmutí z úřední desky obecního úřadu 35) € QQ fc; „A /“ (\ ! ( »
<br> Otisk úředního razítka a podpis

Načteno

edesky.cz/d/3191799


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz