« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Pozvánka na zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří 22.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
Obec Pomezí nad Ohří
<br> POZVÁNKA
<br> na jednání zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří dne 22.srpna 2019 V 17,00
<br> hodin V zasedací místnosti obecního úřadu,Pomezí nad Ohří
<br> Návrh programu: A.Určení ověřovatelů zápisu
<br> 1.) 2-) 3.) 4.) s.)
<br> 6.)
<br> 7.) s.) 9.)
<br> B.Schválení programu jednání
<br> Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce Informace starosty a místostarosty Rozpočtové opatření
<br> Žádost o příspěvek na rehabilitaci XXXXXX XXXX
<br> Veřejnoprávní smlouva na příspěvek na rehabilitaci Patrika Hrice
<br> Prodej části p.p.č.26/1 k.ú.Dolní Hraničná firmě Chevak Cheb a.s.— Nová úpravna vody Bavory
<br> Rozšíření možnosti čerpání půjčky Máchovi Smlouva s HZS KK na rok 2020
<br> Žádost o nabytí p.p.č.226/29 a 600/12 oba k.ú.Pomezí nad Ohří od SPÚ
<br> 10.) Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ — Věcné břemeno a
<br> dohoda o umístění stavby IV—12—0014815/VB02
<br> ll.) Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ —- věcné břemeno a
<br> dohoda o umístění stavby IV—12-0014784/VB02
<br> 12.) Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ — věcné břemeno a
<br> dohoda o umístění stavby IV-12—0014755/VB02
<br> IS.) Zřízení knihovny 14.) Zřízení knihobudky IS.) Různé
<br> Pomezí nad Ohří dne 14.srpna 2019
<br> XXXXX XXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3191759

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz