« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Veřejná vyhláška oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úzenmího rozvoje Kraje… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška územní rozvoj.pdf [0,95 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Žižkova 57.537 33 Jihlava.Česká republika
<br> tel.: 584 602 199,e-maíl: posta©kr—vysocina.cz Krajský úřad Kraje Vysočina oddělení ostatních správních činností
<br> Váš dopis značkylze dne Čislo iednacl Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne
<br> KUJI 618321'2019 Ing.XXXXXX XXXXXXXX X.X.XXXX OUPXXX/XXXX - XXX XXX XXX 371
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR KrV“) ve smyslu ustanovení 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.18312006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením g 39 odst.1 stavebního zákona,konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,které se bude konat
<br> v pondělí dne 16.září 2019 od 10:00 h v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina,budova B,Žižkova 57,Jihlava.Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina 3 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,odboru územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 57,Jihlava a dále jsou vystaveny na webových stránkách kraje na adrese: www.kr—vysooína.cz,sekce Téma - Portál územního
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> plánování a stavebního řádu — Oddělení územního plánování - Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (httpszllwwwkr—vysocína.czlnavrh-aktualizace-c-4-zasad—uzemniho—rozvoie—kraie-vvsocínalds—
<br> 304304l91=103836) <...

Načteno

edesky.cz/d/3191563

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz