« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 95.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 95.pdf
1/3
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice 75/ (13:3 (?
<br> ff“ ČJ) (uji-í
<br> písemnost ev.č.:
<br> vyvěšena dne: Magistrát města Ostravy sňata dne <.>
<br> odbor dopravy á t—-————————,za Spl' VHOS : “ souběžně zveřejněna nŽ internetu
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: * * __ -—-í č.j.: SMC/426124/l9/()l')/pro,R („,k j Sp.zn.: S-SMO/426124/19/OD/2 ' OZ C D“"
<br> Vyřizuje: lng.Procházka
<br> Telefon: í420 599 442 390 ' Fax +420 590 442 034 _ * E-mail; tproclietzka/gmstí'a-ívat.cz
<br> Datum: 20 | 9—08-I2
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Plošná kanalizace Michálkovice,SO 02 stoka M1,ul.Rychvaldská a ul.Radvanická
<br> Opatření obecné 1m vrt/r_i!
<br> podle šš171-173 zákona č.500/2004 Sb.Správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle 577,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle 5124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle 532,zákona č.314/2002 Sb.a 519,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanovi pro silnice ll.—lll.tř.a pro místní komunikace I.—ll.tř.ve svem územním obvodu a na základě předání žádosti zástupcem ÚMOb Michálkovice z deodu vhodnosti i pro MK III.a IV.třídy a veřejné účelové komunikace na jeho území ve smyslu 577,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem Dl lVIŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT—2315—76/ČJ-2019-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.5497/ 19
<br> u/.Rychva/dská x Radvanická
<br> Podmínky příkazu:
<br> 1.Příkaz bude proveden podle ověřené přílohy: Plošná kanalizace Michálkovice,80 02 odkanalizování území jih -stoka M1,Oblast ul.Rychvaldská a ul.Radvanická,Dočasné dopravní značení,Křiž.ul.Radvanická x ul.Rychvaldská,usměrnění silničního provozu (výkr.č.1,zprac.: Hutní projekt Ostrava a.s <.>,04/2019,formát 6...

Načteno

edesky.cz/d/3191126

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz