« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 96.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 96.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: % ! EU!? > „414 vyvěšena dne: „' % ' ! ÚŘAD PRO zAsTupovÁNi STÁTU VE vacsou MAJETKOVÝCH “ata dne: &,RAŠINQVO NABREZl _390/42,128 00 NOVE MĚSTO,PRAHA 2 za správnost:,UZEMNI PRACOVISTE OSTRAVA „.' - LIHOVARSKÁ 133559,716 to OSTRAVA _ RADVANICE “"bežně zveřejněna "3 "mama“ ODBOR HOSPODARENI S MAJETKEM STATU 26933/012019-HMSO Městský obvod Michálkovice vAŠ DOPIS ZM; Ceskoslovenské armády 325/106 PŘIJATO DNE,71500 Ostrava NAŠE CJ.UZSVM/O/14325/2019-HMSO VYŘIZUJE: XXXXXX XXXX UTVAR XXXX TELEFON: +XXX XXX XXX XXX E-MAIL: Petr.Frisch©uzsvm.cz DATSCHRANKA: o4nf55n DATUM:
<br> Zaslání seznamu nemovitých věcí podle 9 65 zákona č.25612013 Sb <.>,o katastru nemovitostí
<br> Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen <.>,ÚZSVIVI") byly Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním vsouladu s Š 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),(dále jen „katastrální zákon“) předány aktualizované údaje o nemovitých věcech uvedených v š 64 odst.2 katastrálního zákona k datu 1.8.2019 <.>
<br> Vsouladu s š 65 odst.1 katastrálního zákona Vám v příloze zasilame elektronický soubor,zaslaný katastrálním úřadem,suvedením seznamu nemovitých věci snedostatečně identifikovanými vlastníky podle ustanovení 55,64 a 65 katastrálního zákona <.>
<br> Sdělujeme Vám,že výzva ÚZSVM dle ust.š 65 katastrálního zákona včetně seznamu nemovitých veci snedostatečné identifikovanými vlastníky podle ustanovení šš 64 a 65 katastrálního zákona musi být vyvěšena do 31.12.2023 včetně <.>
<br> Puvodni seznam s nedostatečné identifikovanými vlastníky,který byl zaslán naposledy,prosím.sejměte <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu
<br> Název obce
<br> Název kú
<br> OPSUB v
<br> OPSUB - název adresa
<br> ID vlastnictvi |
<br> Podíl Čitate
<br> Podíl jmen ovatel
<br> Parcela - výměra
<br> Nazev druhu pazemku
<br> Nazev způsobu využiti pozemku
<br> Parcela (form átová...

Načteno

edesky.cz/d/3191125

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz