« Najít podobné dokumenty

Město Vysoké Mýto - Druhá zpráva o uplatnění ÚP Radhošť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vysoké Mýto.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Druha_zprava_o_uplatneni_UP_Radhošť 2019.pdf1.30 MB
Městský úřad Vysoké Mýto
Odbor stavebního úřadu a územního plánování,úřad územního plánování <,>
<br> B.Smetany 92,Vysoké Mýto - Město,PSČ 566 01
<br>
Naše číslo jednací:
Spisová značka:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:
<br> MUVM/28810/2019/OSÚ
MUVM/28810/2019/OSÚ
XXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
marcela.kubesova@gmail.com
8.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU RADHOŠŤ
<br>
<br>
<br>
<br> zpracovaná za období 10/2015 – 8/2019
<br>
<br>
<br> dle ustanovení § 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> 2
<br> OBSAH:
<br>
<br> OBSAH:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> 1 ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 2 VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚP VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK,NA ZÁKLADĚ KTERÝCH
BYL ÚP VYDÁN (§ 5 ODST.6 STAVEBNÍHO ZÁKONA),A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 2.1 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
2.2 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY.<.>.<.>.<.>.<...
VV Zpráva o uplatnění ÚP Radhošť.pdf248.81 KB
Městský úřad Vysoké Mýto
<br> Odbor stavebního úřadu a územního plánování,úřad územního plánování <,>
<br> B.Smetany 92,Vysoké Mýto - Město,PSČ 566 01
<br>
<br> Ve Vysokém Mýtě dne 14.8.2019
čís.jed.MUVM/29263/2019/OSÚ
sp.zn.: MUVM/28810/2019/OSÚ
vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXX
mobil: XXX XXX XXX
e-mail: marcela.kubesova@vysoke-myto.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Vysoké Mýto oznamuje v souladu s ustanovením § 55 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br>
PROJEDNÁNÍ
<br> DRUHÉ ZPRÁVY O UPLATNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> RADHOŠŤ
<br>
Návrh druhé Zprávy o uplatnění ÚP Radhošť je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru
stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto a na Obecním úřadě
Radhošť <.>
<br> Návrh zprávy bude vystaven na internetové adrese http://deska.vysoke-myto.cz/
<br>
od 15.8.2019 do 16.9.2019
<br>
Do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu zprávy,to znamená do 16.9 2019,může každý
uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Vysoké Mýto,odbor stavebního úřadu a územního
plánování,B.Smetany 92,566 32 Vysoké Mýto,ID DS: 47jbpbt) své písemné připomínky <.>
<br> K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování
<br>
<br> otisk razítka
<br> Příloha:
<br> Druhá Zpráva u uplatnění Územního plánu Radhošť
<br>
<br>
<br>
<br>
Potvrzení o vyvěšení na klasické / elektronické úřední desce
<br>
<br>
<br> Datum vyvěšení: ……………… / …………………
<br>
<br>
<br> Datum sejmutí: ……………… / …………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O … ÚZEMN ÍM PLÁNU …
<br>
2019-08-14T09:13:33+0000
Ing.XXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3190837

Meta

EIA   Územní plánování   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vysoké Mýto      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz