« Najít podobné dokumenty

Městys Protivanov - Městys Protivanov - záměr odprodeje cisternové autombilové stříkačky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Protivanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Občané,kteří dávají přednost elektronické komunikaci,mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku,Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě.Již nebude nutné chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT.Postačí mít aktivní datovou schránku a výpis Vám do ní bude doručen <.>
Přístup ke službě zde <.>
Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR <.>
Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům.Potvrzuje,že je nejpohodlnějším způsobem,jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.Kromě standardní škály služeb,rozšiřuje od 1.7.2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb <.>,o základních registrech <.>
Občané tak mají možnost ověřit si údaje,které jsou o nich v registrech vedeny,úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů <.>
Více se dočtete v článku zde <.>
Pro každého,pro všechny
 
Czech POINT reg.č.CZ.1.06/1.1.00/03.05921
 

any domain - anytime anywhere
<br> www.i-prostejov.com
The domain name www.i-prostejov.com is registered through Speednames
on behalf of a client.Read our privacy statement,legal notice,registration
agreement,and dispute policy for more details <.>
Speednames is XXX XXXX and digital domain name registrar.If you wish to register your own domain name
and make use of free services like Web Alias,Mail Alias and DNS,please go to:
www.speednames.com
If XXX XXX XXX XXXXX who registered www.i-prostejov.com with Speednames,XXX XXX manage Web Alias <,>
Mail Alias and DNS online,by logging in your Control Panel <.>
<br> Copyright © 2010 Speednames A/S.All Rights Reserved <.>

NEJEN PRO HANÁCKY MLUVÍCÍ POPULACI 8.února 2016
Svátek má: Milada
604 688 134
737 323 697
Únor 8,2016 8:45 / Furtovnik
Z Konice – S ochotó pomáhat,dêž je potřeba a de o dobró věc,na tym rozhodně nésmê tak špatně.Celý článek
Zpravodajství
Od přerovskéch polêcajtu – Těžko řict,ešlê zloděj nevěděl,co chce nebo jednodôcho bral fšecko,co mô přêšlo pod rôkê.Celý článek
Únor 7,2016 10:17 / Furtovnik
Z XXXXXX – Z objektivnich duvodu nám letos nevêšlo se negde rozjet  po ostatkách.Né pokaždy to pasôje.Po maškarnich Celý článek
Únor 7,2016 9:23 / Furtovnik
Ze Lhotê,té pod Kosiřem – Plesê v opéře v našech končênách bê snaď ani nigdo neočekával.Takovó snobárňa bê Celý článek
Únor 6,2016 7:30 / Furtovnik
Od prostijovskéch měšťáku – Ono fšecko časem omrzi.A tak to bêlo asi aji ze skejťákem,keré pro svojô fošinkô Celý článek
Soupis zpráv

[http://www.toplist.cz/count.asp?id=5902]
<br> ****** Katalog_firem ******
***** Katalog_microsite *****
***** Katalog_poptávek *****
***** Katalog_èlánkù *****
Katalog firem
[txtHledat ] [HLEDAT]
Logika hledání
#souèasnì onebo ⁰ s použitím diakritiky
Kde hledat
#v názvu firmy i v popisu èinnosti
ov názvu firmy
ov popisu èinnosti
<br> Další parametry
Region [One of: < kraj / okres >/Jihoèeský kraj/Jihomoravský kraj/Karlovarský kraj/
Královéhradecký kraj/Liberecký kraj/Moravskoslezský kraj/Olomoucký kraj/Pardubický
kraj/Plzeòský kraj/Praha kraj/Støedoèeský kraj/Ústecký kraj/Vysoèina kraj/Zlínský
kraj/Benešov/Beroun/Blansko/Brno-mìsto/Brno-venkov/Bruntál/Bøeclav/Èeská Lípa/Èeské
Budìjovice/Èeský Krumlov/Dìèín/Domažlice/Frýdek-Místek/Havlíèkùv Brod/Hodonín/Hradec
Králové/Cheb/Chomutov/Chrudim/Jablonec nad Nisou/Jeseník/Jièín/Jihlava/Jindøichùv
Hradec/Karlovy Vary/Karviná/Kladno/Klatovy/Kolín/Kromìøíž/Kutná Hora/Liberec/
Litomìøice/Louny/Mìlník/Mladá Boleslav/Most/Náchod/Nový Jièín/Nymburk/Olomouc/Opava/
Ostrava-mìsto/Pardubice/Pelhøimov/Písek/Plzeò-jih/Plzeò-mìsto/Plzeò-sever/Praha-
mìsto/Praha-Východ/Praha-západ/Prachatice/Prostìjov/Pøerov/Pøíbram/Rakovník/
Rokycany/Rychnov nad Knìžnou/Semily/Sokolov/Strakonice/Svitavy/Šumperk/Tábor/Tachov/
Teplice/Trutnov/Tøebíè/Uherské Hradištì/Ústí nad Labem/Ústí nad Orlicí/Vsetín/
Vyškov/Zlín/Znojmo/Žïár nad Sázavou]
Obec [txtObec ]
Právní forma [One of: < právní forma >/spoleènost s r.o./akciová spoleènost/veøejná
obch.spoleènost/družstvo/komanditní spoleènost/státní spoleènost/podnikatel zapsaný
v OR/podnikatel se ŽO/svobodné povolání/ostatní]
Jen
⁰ s www ⁰ s e-shopem
⁰ s emai* vèetnì poboèek
[vyèistit formuláø]
základní_hledání
===============================================================================
Katalog_firem Volejte_14_000 Speciální_hledání Evropské_firmy Firmy_v_regionech
Zahranièní_prezentace_firem Zahranièní_obchodní_pøíležitosti
Auto-moto
Autobazary Autoservisy Autoškoly Autovrakovištì Èerpací_stanice Motocykly_a
skútry
===============================================================================
Motopøíslušenství Motorová_vozidla_nákladní Motorová_vozidla_osobní Motorová
vozidla_užitková Myèky_aut Náhradní_díly_a_autopøíslušenství
===============================================================================
Odtahová_služba Pojištìní_vozidel Pneuservisy STK_a_emise Tuning Veteráni
Cestování_a_ubytování
Cestovní_kanceláøe_a_prùvodci Cykloturistika
===============================================================================
Hrady_a_zámky Ubytování
===============================================================================
Vinaøská_turistika Kongresová_a_firemní_turistika
Doprava
Autobusová_doprava Dispeèink_a_spedice Dodávková_autodoprava Dopravní_znaèení_a
svìtelná_signalizace
===============================================================================
Kurýrní_doprava_a_zasilatelství Letecká_doprava Lodní_doprava Logistika_a
dopravní_spoleènosti Nákladní_doprava
===============================================================================
Pøedprodej_jízdenek Stìhování Systémy_øízení_dopravy Taxislužby Železnièní
doprava
Dùm,_byt_a_zahrada
Architektonické_a_designérské_služby Náøadí
===============================================================================
Reality Stavebniny
===============================================================================
Vybavení_domù_a_bytù Zahrada Železáøské_zboží
Elektro_a_poèítaèe
Audio_a_video Automaty Domácí_elektrospotøebièe Elektrické_pøístroje_pro
prùmysl Elektroinstalaèní_materiál_a_souèástky
===============================================================================
Elektronické_pøístroje_a_komponenty Elektronické_zabezpeèovací_systémy_a
pøíslušenství Fotoaparáty_a_pøíslušenství Klimatizace,_vzduchotechnika_a
ventilace Mobilní_telefony_a_pøíslušenství
===============================================================================
Náhradní_díly_pro_elektro Osvìtlení_a_svítidla Poèítaèe_a_pøíslušenství
Satelitní_a_anténní_technika Telekomunikaèní_zaøízení Výpoèetní_a_kanceláøská
technika
Finance_a_právo
Banky_a_spoøitelny Cenné_papíry,_makléøi_a_burzy Finanèní_poradenství Finanèní
spoleènosti
===============================================================================
Hypotéky,_úvìry_a_leasing Investorská_èinnost Konkurzy,_dražby_a_exekuce Notáøi
===============================================================================
Pojištìní Právnické_a_advokátní_služby Smìnárenská_èinnost Soudní_znalci_a
odhadci Úèetní,_daòové_a_auditorské_služby
Kultura_a_zábava
Botanické_zahrady_a_arboreta Divadla_a_opery Film_a_video Herny,_loterie_a
sázky
===============================================================================
Kina Muzea,_galerie_a_výstavní_sínì Noviny_a_èasopisy Seznamovací_agentury_a
služby
===============================================================================
Taneèní_studia Televize_a_rádio Zábavní_a_kulturní_zaøízení ZOO_a_akvária
Restaurace_a_stravování
Bary,_herny...

záměr CAS

MĚSTYS PROTIVANOV
Úřad městyse Protivanov
<br> Náměstí 32,798 48 Protivanov
1213582 399 135,e-mail: Dodatehıaífäprotivanovflom IČO: 288675
<br>
<br>
<br> V Protivanově dne 8- 2.2015
Č.j.Z/CAS
Městys Protivanov Zveřejňuje
0 záměr odprodeje cisternové automobilové 'stříkačky CAS 25K Liaz,rok výroby 1986 <,>
<br> demontovaná nádrž na pënidło.Liaz je po GO čerpadla a částí armatur v r.2014,kompletní
repase karoserie nástavby a kabiny 2014 - 2015.K prodeji bez Vybavení <.>
<br> o JSDHO PROTIVANOQ
"` _ _ *m'N-E*.__'r'šasiciproiıvarıovgcorfı
<br>
<br> Bc.Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
starostka
<br>
<br>
<br> XXX XX
<br> 'r P/Městys
ŽK roí'ıvonov
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 8.2.2016
Sejmuto Z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/319056

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Protivanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz