« Najít podobné dokumenty

Město Velké Bílovice - UplatňováníOdchylnéhoPostupuPřiOchraněŠpačkaObecného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velké Bílovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UplatňováníOdchylnéhoPostupuPřiOchraněŠpačkaObecného
Městský úřad Břeclav Jó? / „LO/f 9
<br> odbor stavební a životního prostředí oddělení zemědělství a ochrany přírody
<br> nám.T.G.Masarvka 42/3 690 81 Břeclav Císlojednací: MUBR 137054/2019 V BřeclaMl—Qm— MÉSTSKY URAD Spisová značka: MUBR-S 136965/2019 ŽP/Uh VELKE 3' LOV'CE Vyřinrje: Ing.XXXXXXXX XXXXXX Došlo:.Tel.: XXX XXXXXX ' B.Uli.2019
<br> E—maíl'; krisryna.nhrovangreclav.eu
<br> “* Ján/„Lara
<br> SDĚLENÍ Počet listů/příloh:
<br> Městský úřad Břeclav,odbor stavební a životního prostředí,jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „orgán ochrany přírody“) podle ustanovení 5 10 a Š' 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dálejen „správní řád“) a dále ve smyslu š 75 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.1 písm.í) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dálejen „zákon“)
<br> vyhlašuje
<br> v souladu s ustanovením 5 4 vyhlášky č.294/2006 Sb <.>,o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného (dále jen „vyhláška“),že nastala skutečnost pro uplatňování odchylného postupu při ochraně špačka obecného,tzn.že se na vinicích ve správním obvodu obecního úřadu s rozšířenou působností Břeclav vyskytuje nejméně jedno hejno špačků obecných,čítající odhadem minimálně 1 000 jedinců <.>
<br> Uplatnit odchylný postup je možné jen za podmínek stanovených vyhláškou od 15.8.do 31.10.2019 <.>
<br> Odchylný postup mohou uplatňovat fyzické osoby,které jsou oprávněny lovit zvěř za podmínek stanovených zákonem č.449/2001 Sb.o myslivosti v platném znění,které se předem ohlásí orgánu ochrany přírody osobně nebo písemně prostřednictvím uživatele
<br> honitby <.>
<br> Formuláře „Ohlášení oprávněných osob“ a „Hlášení o provedených zástřelech“ a vyhláška č.294/2006 Sb.o odchylněm postupu pro usmrcování špačka obecného jsou k dispozici na MěÚ Břeclav,odboru stavebního a životního prostředí,nám.T.G.Masaryka 42/3,690 81 Břeclav,a také v elektronické podobě na www.breclav.eu (úřad & radnice/formuláře & žádosti/...

Načteno

edesky.cz/d/3190022

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Velké Bílovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz