« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
POZVÁNKA
na
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESKOVICE
<br> které se koná
<br> v pátek 23.8.2019 od 20 hodin
<br> v kanceláři obecního úřadu
<br>
<br> Program:
<br> 1.Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
<br> 2.Rozpočtové opatření č.3
<br> 3.Žádost o byt
<br> 4.Informace o čp.17
<br> 5.Různé
<br> 6.Diskuse
<br>
<br> Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce <.>
<br>
<br> Starosta ing.XXXXX XXXXX
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desku dne: XX.8.2019
<br>
<br>
<br> Právní úprava vyvěšování pozvánek na jednání zastupitelstva a jejich náležitostí vyplývá
z ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,který zní:
„Obecní úřad informuje o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva obce <.>
Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedání
zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě
obvyklým.“
<br> Sedmidenní lhůta pro vyvěšení pozvánky na úřední desku je lhůtou minimální a je nutno
tuto dodržovat <.>

Načteno

edesky.cz/d/3189729

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz