« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor územního plánování a stavebního řádu Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 199,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> dle rozdělovníku
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 6182412019 lng.XXXXXX XXXXXXXX X.X.XXXX OUP XXX/XXXX - XXX XXX 602 371 Oz na me n |
<br> o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel aktualizace zásad územního rozvoje ve smyslu ustanovení & 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),oznamuje
<br> v souladu s ustanovením & 39 odst.1 a 5 22 stavebního zákona,konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,které se bude konat
<br> v pondělí dne 16.září 2019 od 10:00 h v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina,budova B,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,odboru územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 57,Jihlava a dále jsou vystaveny na webových stránkách kraje na adrese: www.kr-vysocina.cz,sekce Téma - Portál územního plánování a stavebního řádu - Oddělení územního plánování - Územně plánovací dokumentace Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (httpsz/lwww.kr—vvsocina.czlnavrh-aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoie-kraje-vysocinalds-
<br> 304304191 =1 03836) <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 lD datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> V souladu s ust.% 39 odst.2 stavebního zákona mohou dotčené obce,oprávněni investoři a zást...

Načteno

edesky.cz/d/3187731

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz