« Najít podobné dokumenty

Město Bochov - Opatření obecné povahy - zákaz vstupu do honitby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bochov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Č.j.: 2804/OŽP/19-8 Karlovy Vary 7.8.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Zákaz vstupu do honitby Čerťák a Kojšovice
<br>
<br> Magistrát města Karlovy Vary,odbor životního prostředí (dále jen „OSSM") věcně příslušný podle §
57 a § 60 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o
myslivosti“) a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád")
<br>
<br> vydává
<br>
<br> v souladu s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu a podle § 9 odst.3 zákona o myslivosti
opatření obecné povahy zákaz vstupu do honitby Čerťák a Kojšovice,zákaz jízdy koňmi a tažnými psy
a dalších sportovních a zájmových činností,vstupu do honitby ostatními osobami pro honitbu Čerťák
a Kojšovice na žádost uživatele honitby a to do lesních porostů a to z důvodů bezpečnosti a zajištění
řádného provádění odlovu spárkaté zvěře a to v tomto rozsahu:
<br> 1) doba zákazu bude platit od 1.9.2019 do 31.10.2019 v časovém rozmezí od 17.00 hodin do 08.00
hodin následujícího dne ;
<br> 2) dále pak bude doba zákazu platit od 1.11.2019 do 30.11.2019 v časovém rozmezí od 16.00 hodin
do 09.00 hodin následujícího dne
<br> 3) zákaz vstupu do honitby bude platit na lesních pozemcích v rámci honiteb Čerťák a Kojšovice ;
<br> 4) zákaz vstupu bude zřetelně vyznačen na všech přístupových cestách <.>
<br>
<br> Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) se vydává pro honitbu Čerťák,identifikační kód honitby
CZ4103202037,jejímž držitelem jsou LČR,s.p <.>,Přemyslova 1106,501 68 Hradec Králové,IČO
42196451 a honitbu Kojšovice identifikační kód honitby CZ4103310038,jejímž držitelem je Honební
společenstvo Toužim – Kojšovice,Chyše 141,364 53 Chyše,IČO 05347416 <.>
<br> Uvedený zákaz se nebude vztahovat na hospodářskou činnost vlastníka,popřípadě nájemce výše
uvedených pozemků <.>
<br>
Na přístupových cestách budou žadatelem umístěny informační tabule s upozorněním na tento zákaz
spolu s kopií...

Načteno

edesky.cz/d/3186503

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bochov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz