« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - usneseni-ZO-I-2006 ze dne 2-11-06.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-ZO-I-2006 ze dne 2-11-06.pdf
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dolany
číslo I/2006 ze dne 2.11.2006
Veřejné zasedání v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolany v 18,00 hodin
<br> Zastupitelstvo obce Dolany po projednání :
<br> I <.>
1.bere na vědomí :
- výsledek voleb do zastupitelstva obce dle sdělení registračního úřadu Jaroměř
- složení slibu členů zastupitelstva obce pro volební období 2006-2010 dle § 69 zákona o
obcích / 128/2000Sb <.>,v platném znění /
2.volí :
- v souladu s § 84 odst.2,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění
starostu obce : XXXXXXXXX Kočicu,nar.XX.X.XXXX,r.č.: 510713/080
místostarostu obce : Jiřího Plška,nar.26.1.1970,r.č.: 700126/2466
<br> 3.stanovuje :
- dle § 84 zákona o obcích člena zastupitelstva obce ve funkci starosty dlouhodobě
uvolněným pro výkon této funkce
<br> 4.zřizuje :
- v souladu s § 117,odst.2,zákona o obcích finanční a kontrolní výbor a podle § 84
volí jejich předsedy : finanční výbor : XXXXX XXXXX
kontrolní výbor : XXXXXXXXX XXXXXX
<br> X.stanovuje výši odměn neuvolněným členům ZO s účinností od 1.11.2006 podle
nařízení vlády č.37/2003 Sb <.>,v platném znění takto :
<br> člen zastupitelstva obce : 380,- Kč měsíčně
/ Macháček P <.>,Brusnický P <.>,ing.Ott P <.>,Semanišin M <.>,Škvrna J./
<br> předseda výboru : 760,- Kč měsíčně / XXXXX XXXXX,Tojnarová Milena/
<br> místostarosta : X.XXX,- Kč měsíčně s pracovní povinností 32 hod za měsíc
<br> II <.>
Zastupitelstvo obce projednalo :
<br> - žádost Hospicu Červený Kostelec na poskytnutí příspěvku na provoz
- žádost Komitétu 1866 na dotaci za opravu památek v k.ú.Svinišťany
- dohodu na úhradu neinvestičních nákladů za žáka v MŠ Jaroměř a dodatek ke smlouvě na
<br> úhradu neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky základní školy v Jaroměři
- vyhlášení inventur,složení komise
- informaci k dokončení plynofikace čp.9 Svinišťany,realizace rozšíření veřejného osvětlení
<br> v Krabčicích ke dvou novostavbám
- informaci k POV
- problematiku k ukončení platnosti udělené výjimky KHS v MŠ...

Načteno

edesky.cz/d/3185180

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz