« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Záměr obce na prodej části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce na prodej části pozemku parc. č. 1215/1 v k. ú. Popovice u Uherského Hradiště
Obec Popovice
Popovice 303,686 04,okres Uherské Hradiště
<br>
IČ: 00291969
ID DS: rw6bzqz
<br> +420 572 574 110
obec@popovice.cz
<br> www.popovice.cz
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> Čj.: OUPO-0435/2019
Datum: 9.8.2019
<br>
ZÁMĚR OBCE - Prodej části pozemku v k.ú.Popovice u Uherského Hradiště
<br> Obec Popovice podle ustanovení § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
v platném znění zveřejňuje záměr obce:
<br> prodat část pozemku parc.č.1215/1 o výměře 15 m2 v k.ú.Popovice u Uherského
Hradiště,dle geometrického plánu 637-81/2018,označení pozemku parc.č.1215/177 <.>
<br> Situace k záměru č.j.OUPO-0435/2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Písemné nabídky,námitky a připomínky doručte na Obecní úřad Popovice <,>
Popovice 303,686 04 ve lhůtě do 25.8.2019 <.>
Bližší informace poskytne starosta na obecním úřadě,obec@popovice.cz,572 574 110 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3184076

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz