« Najít podobné dokumenty

Obec Kostníky - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kostníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Žižkova 57,587 33 Jihtava,Česká republika
<br> tet.: 564 602 199,e-maii: posta©kr—vysocina.cz Krajský úřad Kraje Vysočina oddělení ostatních správních činností
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 6183212019 ing.Marian Zapíetai 8.8.2019 OUP 119/2016 - 288 564 502 371
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad kraje Vysočina,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR KrV“) ve smyslu ustanovení 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením š 39 odst.1 stavebního zákona,konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhtxinocení vlivů na udržitelný rozvoj území,které se bude konat
<br> v pondělí dne 16.září 2019 od 10:00 h v kongresovém sálu B 1.05 Krajského úřadu Kraje Vysočina,budova B,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Návrh Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení víivů na udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahíédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,odboru územního plánování a stavebního řádu,Žižkova 57,Jihlava 3 dále jsou vystaveny na webových stránkách kraje na adrese: www.krwvysooinacz,sekce Téma - Portál územního
<br> Žižkova 57,537 33 Jihlava,ičo: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e—mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> plánování a stavebního řádu — Oddělení územního plánování - Územně plánovací “dokumentace“ Kraje Vysočina - Návrh Aktualizace č.<.> 4.Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (httos:/1www.kr—vvsocina.cz/navrh-aktualizace—cAszasad-uzemního-rozvoie-kraie—vvsocina/ds-
<br> 304304/Q1...

Načteno

edesky.cz/d/3183076

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kostníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz