« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Statutární město Plzeň, MO6 - pronájem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronajem.pdf 169,20 kB

Statutární město Plzeň,Městský Obvod Plzeň 6 - Litice
<br> Zastoupené starostou MO Plzeň 6 - Litice,Ing.Jaromírem J anouškem
<br> V Souladu S ustanovením § 39 odSt.l Zákona č.128/2000 Sb.V Současném znění,Oznamuje
<br> Z á In ě r:
pronajmout
<br> předmět pronájmu : pronáj em části pozemku p.ě.1560/15 o Výměře 42 In2 z celkové výměry
1391112,k.ú.Litice u Plzně
pronájem pozemku p.č.2575,k.ú.Litice u Plzně o výměře 89 m2
z celkové výměry 89 In2
<br> účel pronájmu : provozování občerstvení
<br> Případné připomínky nebo dotazy k uvedenému Zaměru je možné předložit do 15 dnů ode dne
Zveřejnění Zaměru na adresu UMO Plzeň 6 - Litice,Klatovská 243,321 00 Plzeň,tel <,>
377828692,nebo na adresu elektronické podatelny postaum06@plzen.eu <.>
<br>
<br> Na úřední 59505 vyvěšeno dne; Ing.J aromír Janoušek,v.1` <.>
Starosta MO Plzeň 6 -- Litice
<br> 5;“ '02" 2MB
sňałodne:
<br> Zároveň zveřejněno
umožňujícím dálkový přístup

Načteno

edesky.cz/d/318260

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz