« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 10. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 23.7.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis
Obec Třešovíce Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> Zápis z 10.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovíce konaného
<br> dne 23.7.2019
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovíce Zastupitelstvo obce Třešovíce Číslo jednací: OUTŘ/ 79/2019
<br> Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program: 1.Zahájení 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu 3.Projednání Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností BONUM REPRO,s.r.o.4.Projednání Smlouvy č.35/2019 o udělení souhlasu k provedení stavby polní cesty RCV21 týkající se obecních pozemků p.č.1265 a 1427 5.Ostatní 6.Diskuze 1.Zahájení
<br> Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou.Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schOpné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
<br> Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXXXXXX XXXXX a XXXX XXXXXXX.Zapísovatelkou zápisu byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
<br> Usneseníč.31/19 schváleno Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se: O
<br> 3.Projednání Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností BONUM REPRO,s.r.o.Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů,která bude uzavřena se společností Bonum Repro,s.r.o <.>,se sídlem Třída Národní svobody 29/17,Pražské Předměstí,39701 Písek <.>
<br> Smlouva se týká zpracování osobních údajů v oblasti výpočetní techniky.Přílohou smlouvyje i aktuální ceník služeb platný od 1.11.2017 a přehled instalované techniky a uživatelského SW v obci Třešovíce <.>
<br> Obec Třešovíce Třešovíce čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: ...

Načteno

edesky.cz/d/3182521

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz