« Najít podobné dokumenty

Město Jaroměř - Usnesení RM 31.07.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jaroměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení
|Illllllllllllll|||IIHIIHIIIIIIIIIIIIIlllll||IIIIHIIIIIIIIIIIIHHH
<br> 1024-23-2019-OSKT-RM (OSKT-0041-2019—RM)
<br> RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře schváleného pro rok 2019 pro Tělocvičnoujednotu Sokol Jaroměř,IČO: 15047831,ve výši 200.000 Kč,a to na provozní zajištění ].ligy mužů - florbal,dle materiálu č.OKST-0041-2019-RM <.>
<br> Hlasování členů RM: PRO - 6 / PROTI - 0 ! ZDRŽEL SE - o NÁVRH BYL PŘIJAT
<br> 1025-23-2019-OSKT-RM (OSKT-0041-2019-RM)
<br> RM schvaluje poskytnutí dotace z rOZpočtu města Jaroměře schváleného pro rok 2019 ve výši 25.000 Kč pro S.C <.>,Jaroměř,a to na účast na mezinárodní soutěži v kulturistice konané v J iŽní Korei federací WFP název soutěže MR Unevers,dle materiálu č.OSKT—0041—2019—RM <.>
<br> Hlasování členů RM: PRO _ 6 / PROTI - o / ZDRŽEL SE - o NÁVRH BYL PŘIJAT
<br> 1026-23-2019-OSKT—RM (OSKT-0041-2019—RM)
<br> RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře schváleného pro rok 2019 č.OS/OSKT-0726/2019 mezi Městem Jaroměř & SC,Jaroměř,dle materiálu č.OSKT-0041-2019-RM <.>
<br> Hlasování členů RM: PRO _ 6 ! PROTI - o ! ZDRŽEL SE - o NÁVRH BYL PŘIJAT
<br> 1027-23-2019-OSKT—RM (OSKT-0041-2019-RM)
<br> RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře schváleného pro rok 2019 ve výši 7.000 Kč pro 0.V <.>,Jaroměř,a to na účast na Youth World Skyrunning Champs 2019,dle materiálu č.OSKT-0041—2019-RM <.>
<br> Hlasování členů RM: PRO - 6 / PROTI - 0 ! ZDRŽEL SE - O NÁVRH BYL PŘIJAT
<br> 1028-23-2019-OSKT-RM (OSKT-0041-2019—RM)
<br> RM schvaluje VeřejnOprávní smlouvu o poskytnutí dotace Z rozpočtu města Jaroměře schváleného pro rok 2019 č.OS/OSKT—0728/2019 mezi Městem Jaroměř & O.V <.>,Jaroměř,dle materiálu č.OSKT-0041-2019-RM <.>
<br> Hlasování členů RM: PRO _ 6 / PROTI - o / ZDRŽEL SE - o NÁVRH BYL PŘIJAT
<br> 1029-23-2019-OSKT-RM (OSKT-0041—2019-RM)
<br> RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře schvaleneho pro rok 2019 ve výši 30.000 Kč pro P...

Načteno

edesky.cz/d/3181725

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jaroměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz