« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Výzva k šetření s vodou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k šetření s vodou
VÝZVA A UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU
<br> Městský úřad Moravské Budějovice,odbor životního prostředí jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů vydává následující výzvu a upozornění týkající se hydrologické situace na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) Moravské Budějovice <.>
Vzhledem ke stávajícímu (resp.dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci,vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Moravské Budějovice k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových i podzemních vod.Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut,zalévání hřišť,zahrad,trávníků,napouštění bazénů,kropení zpevněných ploch apod <.>
V této souvislosti bude zvýšena i kontrolní činnost vodoprávního úřadu se zaměřením zejména na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními nádržemi,na dodržování manipulací na vodních nádržích v souladu s platnými manipulačními řády,na dodržování manipulačních řádů provozovateli malých vodních elektráren a rovněž na dodržování povolených odběrů jak povrchové,tak podzemní vody <.>
V případě pokračujícího sucha a dalšího zhoršování situace,vedoucímu k přechodnému nedostatku vody nebo ohrožení zásobování obyvatelstva pitnou vodou,nevylučuje vodoprávní úřad možnost uplatňovat pravomoci vyplývající z ustanovení § 109 odst.1 vodního zákona,tzn <.>,že bez náhrady upraví (na dobu nezbytně nutnou) všechna povolená nakládání s vodami,popřípadě tato nakládání s vodami omezí nebo zakáže.Zjištěné nepovolené odběry povrchových a podzemních vod budou přísně postihovány <.>
Vodoprávní úřad žádá všechny obce na území ORP Moravské Budějovice,aby seznámily své obyvatele a podnikatelské subjekty s touto výzvou a upozorněním prostřednictvím dostupných možností – místní rozhlas,vyvěšení na úřední desku nebo jiným,v místě...

Načteno

edesky.cz/d/3180439

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz