« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Rozpočtové opatření č.7/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.7/2019
Obec Horní Slivno REO-W 1.11.290! UcOBx
<br> Rozpočtové opatření č_ 7 [ 2019 zpracováno: 7.8.2019
<br> strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Fm ZJ Původní hodnota Změna Po změ-né Popis 1) 000000000 0000 0000 1334 000 ? T?3_00 3 230.00 11 003,00 Odvody za odnětí půdy ze zeměděfskérm půdního fo Paragraf 0000 nikam: ? 173.00 3 230.00 11 003,00 * !| 000020000 0000 6171 2119 000 _ 000 1 000.00 1 000.00 Přfjmyzvlastnř brno-050 undo neageciňkorranétoéle ] Paragraf am cernem: 0.00 1 000.00 1 000,00 Činnost mimi Ipráw * 31 000000000 0000 0310 2141 000 1 500.00 800.00 2 300,00 Příjmy : úroků [Část) Paragraf 6310 celkem: 1 500.00 800.00 2 300.00 Obecné prnmy : výdain : Hnancnrrzh operaci * Org: 0000 Cainem: 9 273.00 0 030.00 14 303.00 PRIJMY celkem 9 23,00 5 030.00 10 303.00 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis :) XXXXXXXXX XXXX 311?' 5137 000 0.00 00 000.00 00 000.00 Drobní! hmotný dlouhodobý majetek 5! 000000000 0000 31 !? 5109 000 120 00000 -00 000.00 00 000.00 Nákup ostatních siuieb Paragraf 311? celkem: 120 000.00 0.00 120 000.00.anl stupeň zakladnich “oi * El ooooooooo 0000 5111 5139 000 50 000.00 5 030.00 55 030.00 Nákup materiálu pride nezařazený Paragraf 01h cakam: 50 000.00 5 030.00 55 030,00 Činnost mimi Správy ' Org: 0000 celkem: 170 000.00 5 030.00 115 030.00 VÝDAJE celkem 170 000.00 5 030.00 175 030.00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření &.712019
<br> Př 3m; _“jSGIJ navyšerzy o odvod za odměn.ato KPF.př: imy :: HEC-kú a příjem za věcné břemeno od ČEZ,tyto _tí'íímy nauýšily výdaje na ostatní material pro obec:.Výdaje související s opravou šatny of: Škcle byly převedeny : položky 5l6'r3 na pol.51.372 Fla-::pD-řtove opatření je vyrovnané <.>
<br> V souladu s ustanovením & 16-zákona 02502000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde !( rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazateiich (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br>.- ? ffi/Ú
<br> Schváleno usnesením 3412019 na zasedání dn...

Načteno

edesky.cz/d/3178631


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz