« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.7.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.7.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 29.7.2019
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivně Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomní: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX.XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXXXX XXXXX
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX
<br> Program i ednán í : X.Uvod
<br> Rozpočtové opatření (3.?
<br> |_:
<br> 'JJ
<br> Škola Horní Slivno
<br> 4.Místní & účelové komunikace v obci
<br> 5.Různé 6.Diskuze ?.Závěr
<br> on!).g: Úvod
<br> Starostka přivítala přítomné.konstatovala že zastupitelstvo obce je usnášení schopné & seznámila přítomné s programem.ZO schvaluje program jednání
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 34324: Rozpočtové opatření č.7 _
<br> Příjmy jsou navýšenv o odvod za odnětí ze ZPF.příjmy ?.úroků a příjem za věcné břemeno od CEZ.t_vto příjmy novýšilv výdaje na ostatní materiál pro obec.Výdaje související s opravou šatny ve škole byly převedeny ;: položky 5169 na pol.5131 Rozpočtové opatřenije vyrovnané <.>
<br> ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7 Pro: 6 proti: !) zd ržel se: 0
<br> 1111.34: Školu Horní Sh'vm;
<br> - oprava šatny — nove botníky a věšáky
<br> - žádost ZŠ Dolní Slivno o příspěvek na ŠvP IU žákům & trvalým pobytem v Horní Slivně.Navrženo 500 Kč.ZO schvaluje příspěvek na školu v přírodě ve výši 500 Kč na žáka s trvalým pobytem v Horním Slivně <.>
<br> Pro:6 protid) zdržel sed)
<br> ad.4.: Mr'stm'u účelové komunikace v obce
<br> - komunikace u zahrad je vjamím a dešťovém obdobi špatně sjízdná.byly osloveni 2 dodavatelé.zatim jsme obdrželi jedou cenovou nabídku na úpravu komunikace.ZO navrhuje oslovítještějíne možné zhotovitele <.>
<br> 011.5.: Růggě
<br> - nepoivolený ohňostroj — dne 26.?.2019 v 22.08 byl v obci ohňostroj.v obci již dlouhou dobu nepršelo.tráva a vše ostatntje velice vysušené.v obci probihaji žně,za takové situace se odpálení ohňostroje rovná obecnému ohrožení.tato událost se bude ...

Načteno

edesky.cz/d/3178630

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz