« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Zápis č. 6_2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 29.7.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-29-7-2019.pdf
Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis č.6/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 29.7.2019
<br>
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo v prostorách Obecního úřadu <,>
<br> Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> V době zahájení bylo přítomno celkem 6 členů zastupitelstva: Žaneta Brablík Himrová <,>
<br> Mgr.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Nepřítomen: XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Žanetu Brablík Himrovou a Ing.Lubomíra Šperku a
<br> zapisovatele Ing.Martina Köhlera.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Žanetu Brablík
<br> Himrovou a Ing.Lubomíra Šperku a zapisovatele Ing.Martina Köhlera <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 6 – Žaneta Brablík Himrová,Mgr.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
<br> zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje programu v souladu s pozvánkou
<br> zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 6 – Žaneta Brablík Himrová,Mgr.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX <,>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Rozpočtové opatření č.2
Starost...

Načteno

edesky.cz/d/3177884

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz