« Najít podobné dokumenty

Obec Březno - Závěrečný účet za rok 2018 - Mikroregion Nechranicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZU_Mikroreginu_Nechranicko_2018.pdf (PDF 0.91 MB)
Oznámení dle zákona 250/2000 Sb <.>,Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Závěrečný účet Mikroregionu Nechranicko za rok 2018 jsou zveřejněny v elektronické podobě na www.libedice.cz a k nahlédnutí
<br> v tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři předsedy Mikroregionu Nechranicko <.>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet Mikroregionu Nechranicko za rok 2018
<br> Odsouhlasený 26.6.2019 radou Mikroregionu Nechranicko <.>
<br> Rozpočet Mikroregionu Nechranicko na rok 2018 byl sestaven v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích a § 4 zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen radou Mikroregionu Nechranicko na
<br> svém zasedání dne 8.12.2017 v příjmové části ve výši 67 000,00 Kč,ve výdajové části ve výši 60 000,00 Kč a 7 000,00 Kč
<br> financování jako přebytkový.V průběhu roku byl rozpočet upravován a schvalován na radě Mikroregionu Nechranicko ve dnech
<br> 19.12.2018 formou rozpočtového opatření <.>
<br> Rozpočtové změny (v Kč)
<br> datum příjmy výdaje financování
<br> 19.12.2018 0 -2750 1400
<br>
<br>
<br>
<br> I <.>
<br> 1.Příjmy,výdaje a financování (v tis.Kč)
Schválený rozpočet
<br> tis.Kč
<br> Upravený rozpočet
<br> tis.Kč
<br> Skutečnost
<br> 31.12.2018
<br> % plnění
<br> Tř.1 daňové příjmy 0 0 0 0
<br> Tř.2 nedaňové
<br> příjmy
<br> 0 0 0 0
<br> Tř.3 kapitálové
<br> příjmy
<br> 0 0 0 0
<br> Tř.4 přijaté
<br> transfery
<br> 67 67 66 99,13
<br> Příjmy celkem 67 67 66 99,13
<br>
Tř.5 běžné výdaje 60 57 57 98,98
<br> Tř.6 kapitálové
<br> výdaje
<br> 0 0 0 0
<br> Výdaje celkem 60 57 57 98,98
<br> Tř.8 financování 7 10 9 94,11
<br>
<br>
<br>
<br> Paragraf,položka tis.Kč rok 2017
<br> Příjmy celkem 66
0000 4121 neinvestiční transfery od obcí 66
<br>
<br> Výdaje celkem 57
<br> 3639 5164 nájemné 2
3639 5169 ostatní služby 36
3639 5229 transfery neziskovým organizacím 17
3639 5363 sankce jiným rozpočtům 2
<br>
<br> Financování 9
<br>
8115 bankovní účty změna stavu 9
<br>
<br>
Údaje o p...

Načteno

edesky.cz/d/3175656


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz