« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 89.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 89.pdf
ši
<br> Statutární město Ostrava
<br> městský obvod Vítkovice anámenš
<br> úřad městského obvodu
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č.13í2019
<br> Druh práce:
<br> Charakteristika práce:
<br> Odbor:
<br> Doplňující informace: Předpoklady pro
<br> vznik pracovního poměru:
<br> vedoucí odboru
<br> — Zajišťování financováni obce,zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání doporučení a návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření včetně vyhodnocování hospodaření <.>
<br> — Sestavování návrhu rozpočtu obce s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek 5 náročnými podmínkami pro jeho sestavování,usměrňování hospodaření podle tohoto rozpočtu a jeho vyhodnocování včetně provádění rozpočtových opatření.Realizace a vyhodnocování rozpočtových opatření na jednotlivé organizační složky obce.Zajišťování rozpisu ukazatelů rozpočtu samosprávného celku pro organizační složky,městské části,organizace a další příjemce prostředků <.>
<br> »— Sestavování rozpočtu pro oblast škoístvi a stanovování územních normativů na jednotlivé školy a školská zařízení v územním celku <.>
<br> -— Příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek <.>
<br> financi,rozpočtu a školství
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá
<br> — státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt.— dosažení věku 18 let <,>
<br> „ způsobilost k právním úkonům <,>
<br> — bezúhonnost <,>
<br> _ zdravotní způsobtlost <,>
<br> — ovládáni jednacího jazyka <.>
<br> Kvalifikační vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v před poklady: bakalářském studijním programu_ Úřad městského obvodu Michálkovice.<.> ?“,písemnost ev.č.: * 7 Zlo—Čí.-- vyvěšena dne...

Načteno

edesky.cz/d/3175511

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz