« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - příloha UD VŘ.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha UD VŘ.pdf
Přihláška de výběrového řízení
<br> Přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovního místa v rámci Úřadu městského obvodu Vítkovice č.„,<.>.<.> /2019
<br> Druh práce/odbor:
<br> (pracovní místo)
<br> Titul,jméno a příjmení:
<br> Datum a místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Adresa trvalého pobytu:
<br> Korespondenční adresa: (odlišná od trvalého pobytu)
<br> Číslo občanského průkazu: (čislo dokladu povolení k pobytu)
<br> informace o zpracování osobních údajů:
<br> SMO,ÚMOb Vítkovice zpracovává vaše identifikační údaje,údaje o v'aší'trestn'í bezúhonnosti- pro plnění svých zákonných povinností.' Proti zpracováním na základě oprávněných zájmů SMO,ÚMOb Vítkovice máte právo kdykoli
<br> podat námitku.Více informaci o zpracování včetně vašich práv,naleznete vdokumentu dostupném na www.vitkoviceostravacz
<br> Kontakt: (telefon,e—mail)* ANO — souhlasím,uvádím NE — nesouhlasim,neuvádim
<br> Ěříhiáška dě výběrového řízení
<br> *Souhlas s poskytnutím osobních údajů:
<br>.Jedná se o nepovinný údaj Jeho uvedením a současně podpisem této přihlášky uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci — Statutárnímu městu Ostrava,- městskému obvodu Vitkovice,Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava-Vítkovice,IČO: 00845451,v rozsahu poskytnutí kontaktu ( e- mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro níže vymezené účely zpracování Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 20161679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracovanim mých právech jako subjektu údajů,jakož i o možnostech jejich uplatnění,naleznu na stránce www.Vítkovice.ostrava.cz.- Kontaktní údaje správce: Statutární město Ostrava— městský obvod Vítkovice adresa: Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava- Vítkovice,e- -maií: posta©vitkovice ostrava.cz Kontaktní údaje pověřence: XXXXXX XXXXX,tet XXX XXX XXX,e— mail: martin krupandpr— o.pava cz Advokátní kancelář KLIMUS&PARTNERS s.r.<.>,o se sídlem Vídeňská 188/119d,619 00 Brno- ...

Načteno

edesky.cz/d/3175510

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz