« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 90.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 90.pdf
%?
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice úřad městského obvodu
<br> Gznámení
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje die zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č.12í'20'l9
<br> Druh práce: referent/ka majetku,pronájmů pozemků,věcná břemena
<br> Charakteristika Komptexní zajišťování správy majetku obce,pronájmy pozemků <.>
<br> práce: Předkupní práva k nemovitým věcem.Souhlasy s umístěním stavby.Souhlasy se vstupem na pozemky.Zřizování věcných břemen.Samostatný výkon kontroly na úseku hospodaření s majetkem územních samosprávných celků <.>
<br> Odbor: bytový a majetkový
<br> Doplňující Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava
<br> informace: Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> Kvalifikační předpoklady:
<br> Jiné požadavky
<br> „„ státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,— dosažení věku 18 tet <,>
<br> — způsobilost k právním úkonům <,>
<br> — bezúhonnost
<br> „ zdravotní způsobilost <,>
<br> „„ ovládání jednacího jazyka <.>
<br> vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> — znaíost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pro vznik pozdějších předpisů,PFGCOVNÍhO „ znaíost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších poměrw předpisů,„ znalost zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,— orientace v obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č.'l4i'2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů,— aktivní znaiost práce na PC,— organizační a komunikační schopnosti,samostatnost,spolehlivost.Předpokládaný ihned po ukončení výběrového řízení.datum vzniku pracovního poměru:
<br> Platová třída odpovídajicí druhu práce:
<br> Způsob a místo
<br> podání přihlášky:
<br> Mírové náměstí 3,703...

Načteno

edesky.cz/d/3175509

Meta

Nabídka zaměstnání   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz