« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 91.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 91.pdf
a- Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice úřad městského obvodu
<br> anámeni
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník Úřadu městského obvodu Vítkovice (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č.11/2019
<br> Druh práce: Charakteristika práce:
<br> referent/ka přestupků
<br> provádění úkonů v řízení o přestupcích,projednávání přestupků a rozhodování o nich,s výjimkou rozhodování o přestupcích příkazem na místě <,>
<br> zajišťování agendy shromažďování,dle zákona č.84/90 Sb <.>,o právu shromažd'ovacím <.>
<br> Odbor: organizační,vnitřních věcí a kultury Doplňující Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava informace: Doba,na kterou se pracovní poměr uzavírá: neurčitá
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> Kvalifikační předpoklady:
<br> Jiné požadavky
<br> vysokoškolské
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt,dosažení věku 18 let <,>
<br> způsobilost k právním ůkonum <,>
<br> bezúhonnost <,>
<br> zdravotní způsobilost <,>
<br> ovládání jednacího jazyka <.>
<br> studijním programu nebo
<br> vzdělání v magisterském
<br> vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu <.>
<br> znalost zákona č.250/2018 Sb.o odpovědnosti za přestupky a řízení o
<br> pro vznik nich,ve znění pozdějších předpisů,PTHCOVI'IÍhO — znalost zákona č.251/2016 Sb.o některých přestupcích,ve znění poměrU: pozdějších předpisů <,>
<br> — znaiost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — orientace v zákoně 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (ve věcech souvisejících s charakteristikou práce) <,>
<br> — orientace v obecně závazné vyhlášce statutárního města Ostravy č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — aktivní znalost práce na PC <,>
<br> — komunikativní schopnosti,rozhodnost,samostatnost,spolehlivo...

Načteno

edesky.cz/d/3175507

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz