« Najít podobné dokumenty

Městys Křivoklát - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Křivoklát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
OZNÁMENÍ o DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> V souladu s ust.š 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev Obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva městysu Křivoklát se uskuteční:.v sobotu 14.září 2019 od 7.00 hodin do 22.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Úřadu městysu Křivoklát,ul.Dr.Miroslava Tyrše 93,270 23 Křivoklát pro voliče podle místa,kde jsou přihlášení k trvalému pobytu - v městysu Křivoklát
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství statu,jehož Občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může
<br> obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič Občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li O
<br> cizince,průkazem O povolení k pobytu <.>
<br> V Křivokláté dne 3.8.2019
<br> /7 ( ;“ MĚSTYS KĚlVOKLÁT XXXXXX XXXXXXXXX.Dr.Miros <.>,“XXXX XX “azgi—XXX starostka městysu Křivoklat
<br> 33

Načteno

edesky.cz/d/3175457


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Křivoklát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz