« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejná vyhláška - OOP č. 165/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
karlovyVARYO %.<.> (;
<br> ODBOR DOPRAVY u_—.____ <.>
<br> Spiszn.: 11096/OD/19 Údržba silnic Karlovarského kraje,3,5,č.j.: 11096/OD119—2 Na Víečce 177,Otovice Karlovy Vary,dne 30.7.2019 360 01 Karlovy Vary
<br> spísový znak: 280.4 skanačni znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.165/2019
<br> Stanovení přechodné úpravv provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 8 €: 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením & 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.firmě Údržba silnic Karlovarského kraje,a.s <.>,na základě podané žádosti dne 21.6.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OR Karlovy Vary ze dne 6.6.2019 pod č.j.KRPK-44263—2/ČJ-2019-190306 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích III/19824,|||/19825,III/0206 a 11/230,takto: dle ověřeného situačního plánku,kterýje nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „|||/19824 st.km 7,575 — 8,335,Oprava povrchu Brt' - Měchov" <.>
<br> Na dobu: od 12.8.2019 do 29.8.2019 <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,Il.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.š 79 odst.1,písmzákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3175444

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz