« Najít podobné dokumenty

Město Zdice - 89/19 - Záměr budoucího převodu nemovitého majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zdice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr budoucího převodu nemovitého majetku obce
VYVĚŠENO DNE J.:! W (ýq PODPIS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./q SEJMUTO DNE J/„dafý PODPIS.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Město Zdice oznamuje
<br> ve smyslu ust.š39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších změn
<br> záměr budoucího převodu nemovitého majetku obce:
<br> Předmět směnv nebo převodu : - část pozemku p.č.927/19,zahrada v k.ú.Zdice o výměře cca 40 m2
<br> Místo a doba podání nabídek: Občané mají právo se k tomuto záměru vyjádřit & předložit své nabídky.Mohou tak učinit písemně na adresu Městský úřad Zdice,Husova 2,267 51 Zdice nebo osobně do podatelny <.>
<br> '
<br> Doba zveře'něnl: nejméně 15 dnů podle 539 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozděj ších změn <.>
<br> Bližší informace: tel.: 311 510 845
<br> 0 "V ",'7 _“ 7 _.<.> ŽIVĚ v.'\

Načteno

edesky.cz/d/3175359

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zdice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz