« Najít podobné dokumenty

Obec Příbraz - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí r.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Příbraz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20170424_vv f_pedpisn seznam.pdf
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice
Mánesova 1803/3a dne 24.04.2017
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Čj.: 1103364/17/2200-11460-301165
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od 8.00 do 15.30 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin
pátek od 8.00 do 14.00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.1103056/17/2200-11460-301165 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1103057/17/2200-11460-301165 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš-
tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3172352

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Příbraz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz