« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Záměr pronájmu služebního bytu - Budíškovice 58 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu.pdf [0,06 MB]
OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice,tel.384 495 141
<br> ou©obecbudiskovice.cz IČO 00246387
<br> Oznámení záměru pronájmu
<br> Obec Budíškovice v souladu s š 39 odst.1) zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,o obcích zveřejňujeme záměr týkající se pronájmu obecního (služebního) bytu č.1,Budíškovice č.p.58 veřejnosti <.>
<br> 3+ kk Celkem 69,89 m2
<br> Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou — po dobu trvání pracovního poměru <.>
<br> Záiemci musí splňovat následuiící kritéria a podmínkv: l.o byt se mohou ucházet zaměstnanci obce nebo jí zřízené příspěvkové organizace 2.uchazeč nesmí být dlužníkem Vůči obci Budíškovice 3.všichni uchazeči musí být občané ČR
<br> Konečný termín pro podání žádosti: 8.8.2019 do 16.00 hodin
<br> Nejpozději v tento den musí být žádost doručena do kanceláře OÚ Budíškovice č.127 v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVIRAT — ZADOST O BYT“
<br> Zájemci se mohou dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 8.8.2019 v 19.00 hod.na Obecní úřad Budíškovice,zasedací místnost zastupitelstva obce <.>
<br> Obec Budíškovice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem <.>
<br> Bc.XXXXX XXXXX staro ta Budíškovice
<br> Vyvěšeno: X Er.: BUDÍSKOVICE _ Obecní úřad Budíškovice Sejmuto : 378 91 Budíškovice 127
<br> 1
<br> OBEC Budíškovice,Obecní úřad Budíškovice,Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice Tel.: +420 384 495 141,E-MAIL: out'či obecbudiskovice.c_z,ID DATOVE SCHRANKY: sf4b76w

Načteno

edesky.cz/d/3172278


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz