« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hlásná Třebaň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
<br> 1 Zahájení
<br> 1.1 Organizační opatření
<br> Návrh: Starosta T.Snopek navrhl za zapisovatele Jiřího Krátkého a za ověřovatele zápisu Vnislava
<br> Konvalinku a XXXXXXX Knora <.>
<br>
<br> Usnesení XX/XX/XX: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele 14.zasedání Jiřího
<br> Krátkého a za ověřovatele Vnislava Konvalinku a XXXXXXX Knora <.>
<br>
<br> Hlasování: Pro (X) – T.Snopek,V.Konvalinka,M.Stříbrný,M.Knor,T.Přibyla,J.Krátký,Proti (0) <,>
<br> Zdržel se (0)
<br> 1.2 Program zasedání
<br> Návrh: Starosta T.Snopek předložil návrh programu,který byl zveřejněn.Program zasedání:
<br> • Smlouva o společné investici - ČOV Řevnice
<br> • Smlouva na zpracování projektové dokumentace na lávku
<br> • Smlouva o poskytování právních služeb
<br> • Strategický plán
<br> • Likvidace dešťových vod v obci – zadání studie
<br> • Zklidnění dopravy v obci – zadání studie
<br> • Rozhodnutí o přijetí dotace ze Středočeského kraje – fond IZS
<br> Jednání číslo 14/2019
<br> Datum,čas 22.7.2019 od 19:00
<br> Místo Hlásná Třebaň,budova Obecního úřadu
<br> Přítomni (6) Ing.XXXXX XXXXXX,Ing.Vnislav Konvalinka,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing <.>
<br> XXXXXX XXXX,Bc.XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX
<br> Omluveni (X) Mgr.Ing.XXX XXXXXXX,Ph.D <.>,Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXXXX,Mgr.Vojtěch
<br> Musil
<br> Hosté (3) Bc.XXXXX XXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXX
<br> Zápis zapsal Ing.XXXX XXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu Ing.Vnislav Konvalinka,Ing.XXXXXX XXXX
<br>
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2
<br>
<br> • Rozpočtové opatření č.3
<br> • Odkup pozemků pod cestami
<br> • Věcná břemena
<br> • Různé
<br>
J.Krátký navrhl do bodu Různé výstupy z jednání Komise pro komunikaci s občany.Starosta T <.>
Snopek navrhl doplnění bodu Různé o diskusi na téma obecní cesty na pozemku č.1538/3 a návrhu
dětského hřiště u řeky <.>
<br>
Usnesení 19/14/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program...

Načteno

edesky.cz/d/3171536

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz