« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Usnesení z 8. zasedání ZMě Bečov nad Teplou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 8. zasedání ZMě Bečov nad Teplou
Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
8.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou konaného dne 30.července 2019 v 17:00 hodin
<br>
<br> Stránka 1 z 5
<br>
USNESENÍ
<br>
z 8.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konaného dne 30.července 2019 od 17:00 hodin
<br> v koncertním sále Základní umělecké školy J.Labitzkého v Bečově nad Teplou <.>
<br>
Přítomní členové zastupitelstva:
<br> 9 členů – dle prezenční listiny,která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu <.>
Předsedající: XXXXXXXX XXXXXX,starosta města
<br>
Omluveni:
<br> Neomluveni:
<br> Program jednání:
<br> A) Zahájení zasedání
B) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
C) Volba návrhové komise
D) Schválení programu zasedání
E) Kontrola plnění usnesení
<br>
1 Rozpočtová opatření
<br> 2 Poptávkové řízení na výměnu veřejného osvětlení v Bečově nad Teplou v ulici Tovární
<br> 3 Zápis z jednání finančního výboru a schválení jednacího řádu
<br> 4 Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
<br> 5 Informace starosty
<br> 6 Informace 1.místostarostky
<br> 7 Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly - hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou <,>
okres Karlovy Vary,p.o <.>
<br> 8 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – „Vybavení JSDH obce novými
izolačními dýchacími přístroji přetlakovými-DRAGER PSS3000 set-maska7730 s kandahárem-4 ks“
<br> 9 Diskuse
<br> 10 Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
8.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou konaného dne 30.července 2019 v 17:00 hodin
<br>
<br> Stránka 2 z 5
<br>
A)
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
B)
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu paní Oľgu Halákovou a pana Ing.XXXXX XXXXX a
<br> zapisovatelkou paní Bc.Žanetu Svobodovou <.>
<br>
Výsledek hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0
<br> Usnesení bylo schváleno
<br> C)
Volba návrhové komise
Předsedající n...

Načteno

edesky.cz/d/3171271

Meta

Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz