« Najít podobné dokumenty

Státní pozemkový úřad - Komplexní pozemkové úpravy Možděnice - projednání návrhu nového uspořádání pozemků (PDF, 204 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Státní pozemkový úřad.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 204 KB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Chrudim
Poděbradova 909,Chrudim IV,537 01 Chrudim
<br>
<br> Naše značka: SPU 302514/2019
Spisová značka: 2RP15535/2013-544204
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.capek@spucr.cz
<br> Datum: 1.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br> P o z v á n k a – projednání 2.návrhu komplexních pozemkových úprav Možděnice
<br>
Státní pozemkový úřad ve smyslu ust.§ 9 odst.20 a 21 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně č.229/91 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“),Vás zve
k projednání 2.návrhu umístění pozemků v komplexních pozemkových úpravách Možděnice
(dále jen „KoPÚ“) <.>
<br> Projednání návrhu s jednotlivými vlastníky za přítomnosti zpracovatele projektové firmy GEOVAP <,>
spol.s r.o <.>,Čechovo nábřeží 1790,530 03 Pardubice a zaměstnance Státního pozemkového úřadu
se uskuteční
<br> v pondělí 19.8.2019 od 10:00 hodin do 17:00 hodin v domě s pečovatelskou službou
Možděnice,Možděnice 53,539 01 <.>
<br> V příloze Vám zasíláme 2 x „Soupis nových pozemků“ vlastníků (návrh nového uspořádání
pozemků) včetně nového umístění v terénu (vyznačeno na mapě),který si přineste na jednání <.>
Pokud se nezúčastníte osobně projednávání ve výše uvedeném termínu,žádáme Vás o
vrácení podepsaného jednoho paré „Soupisu nových pozemků“ a to buď odsouhlaseného <,>
nebo s Vašimi připomínkami na adresu: Státní pozemkový úřad,Pobočka Chrudim,Poděbradova
909,537 01 Chrudim do 15 dnů od obdržení tohoto dopisu <.>
<br> Pokud se Vám termín nehodí,můžete své připomínky konzultovat se zpracovatelem KoPÚ –
projektant p.XXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail jiri.mejstrik@geovap.cz,nebo osobně na Státním
pozemkovém úřadu s Ing.Lukášem Čapkem,tel.721 212 370,nejlépe po předchozí domluvě <.>
<br...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Státní pozemkový úřad      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz