« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Závěrečný účet 2018 před schválením

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

závěrečný účet 2018
z�v�re�n� ��et 2018/P��loha �.1 - Zpr�va o v�sledku p�ezkoum�n� hospoda�en� m�sta.pdf
<br>
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br> Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
<br> tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br>
<br> KUMSX023F8YH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva
<br>
o výsledku přezkoumání hospodaření města Klimkovice <,>
IČ 00298051 za rok 2018
<br>
<br>
<br>
Na základě písemné žádosti ze dne 22.5.2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br>
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br>
karta č <.>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br>
<br> ve dnech XX.4.2019 - 16.4.2019 přezkoumání hospodaření města k datu 31.12.2018,místem provedení
přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Klimkovice <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br>
- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 14.11.2018 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br>
- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci města dne 16.4.2019 <.>
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
<br>
- Ing.XXXXXX XXXXXX,starosta
- Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,vedoucí finančního odboru
- Ing.Bc.XXXXXXXX XXXXX,tajemník městského úřadu
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření města za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané ve dnech
26.11.2018 - 27.11.2018 <.>
<br>
Čj.: MSK 53155/20...

Načteno

edesky.cz/d/3169536

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz