« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutí a umístění stavby Rantířov, chaty,kabel VN, NN, TS (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí kabel chaty.pdf [7,86 MB]
| stavebníniřaď | 1"ič.g1&íltá[ města m
<br> Spis.zn.: MMJ/SÚ/9205/2019 Jihlava,dne: 19.7.2019 Č.j.: MMJ/SÚ/109406/2019—GOL
<br> Vyřizuje: Linda Góthová
<br> E-mail: linda.gothova©jihlava-city.cz
<br> Telefon: 565 593 113
<br> VEŘEnmÁVYHLÁšKA
<br> ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č,183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),vúzemním řízení posoudil podle 584 až90 stavebního zákona Žádost o vydání rozhodnutí O umístění stavby nebo zařízení (dálejen "rozhodnutí O umístění stavby"),kterou dne 2.4.2019 podala společnost
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera č.p.2151/6,370 01 České Budějovice,kterou zastupuje
<br> ELPE s.r.o <.>,IČO 49050494,Myslotínská č.p.1978,393 01 Pelhřimov,kterou zastupuje
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,Ing <.>,IČO XXXXXXXX,Na Božkovnč č.p.1950,190 16 Praha
<br> (dále jen "žadate1"),a na základě tohoto posouzeni:
<br> vivi
<br> I.Vydává podle š 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnejm úpravě územního rozhodování,územního Opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí 0 umístění stavby Rantířov,chaty,kabel VN,NN,TS
<br> (dále jen "stavba") na pozemku
<br> parc.č.1331/12 (lesní pozemek),parc.č.1331/17 (lesní pozemek),parc.č.1331/18 (trvalý travní porost),parc.č.1331/19 (lesní pozemek),parc.č.1331/28 (ostatní plocha),parc.č.1331/29 (ostatní plocha),parc.č.1331/30 (ostatní plocha),parc.č.1346/2 (trvalý travní porost),parc.č.1346/3 (ostatní plocha),parc.č.1346/4 (trvalý travní porost),paro č.1359/1 (trvalý travní porost),parc.č.1359/2 (trvalý travní porost),parc č.1359/3 (trvalý travní porost),parc.č.1359/4 (trvalý travní porost),parc.č.1359/5 (trvalý travní porost),parc.č.1359/6 (trvalý travní porost),parc.č.1359/7 (trvalý travní porost),parc.č.1363/1 (vodní plocha),parc.č.1363/4 (trvalý travní porost),parc.č.1363/8 (lesní pozemek)...

Načteno

edesky.cz/d/3169221

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz