« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Stanovisko KÚ JMK k Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II – Jehnice – Blanenská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S T A N O V I S K O
<br> k Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ Brno-Jehnice,k.ú.Jehnice <,>
ul.Blanenská
<br>
podle § 10g a 10i zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen zákon) vydané
Krajským úřadem Jihomoravského kraje,odborem životního prostředí (dále XXX XXXXXXX úřad)
jako věcně a místně příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm.d) zákona <.>
<br>
<br> I.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> Název koncepce: Návrh změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ Brno-
Jehnice,k.ú.Jehnice,ul.Blanenská
<br> Charakter a rozsah koncepce:
<br> Předložený Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B36/07-II – MČ Brno-Jehnice <,>
k.ú.Jehnice,ul.Blanenská prověřuje možnost změny využití funkčních ploch zemědělského
půdního fondu a ploch veřejné vybavenosti-školství na bydlení (výstavbu RD) a možnost změny
využití plochy zemědělského půdního fondu na plochu pro veřejnou vybavenost-školství za
účelem vybudování hřiště pro základní školu.Hlavními dílčími cíli navržené změny ÚPmB
B36/II jsou:
<br> - vytvoření podmínek pro realizaci rezidenční oblasti čistého bydlení zejména
v rodinných domech v dílčí ploše východně od ul.Blanenská <,>
<br> - vytvoření veřejných prostranství místního významu v logické návaznosti na veřejná
prostranství ulic městské části <,>
<br>
<br>
Váš dopis č.j.:
<br>
<br>
MMB/0206777/2019
<br> Ze dne: 17.05.2019
Č.j.: JMK 71993/2019
Sp.zn.: S-JMK 71993/2019 OŽP/Mar
Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2019
<br> Magistrát města Brna
odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 BRNO (DS)
<br>
<br> 2/10
<br> - hierarchizace veřejného prostoru vytvořením pobytových veřejných prostranství
(parčíky,hřiště) v uzlových bodech území <,>
<br> - vytvoření podmínek pro realizaci hřiště či...
Stanovisko KÚ JMK k Návrhu změny ÚpmB B36-07-II – Jehnice – Blanenská
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S T A N O V I S K O
<br> k Návrhu změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ Brno-Jehnice,k.ú.Jehnice <,>
ul.Blanenská
<br>
podle § 10g a 10i zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen zákon) vydané
Krajským úřadem Jihomoravského kraje,odborem životního prostředí (dále XXX XXXXXXX úřad)
jako věcně a místně příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm.d) zákona <.>
<br>
<br> I.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> Název koncepce: Návrh změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ Brno-
Jehnice,k.ú.Jehnice,ul.Blanenská
<br> Charakter a rozsah koncepce:
<br> Předložený Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B36/07-II – MČ Brno-Jehnice <,>
k.ú.Jehnice,ul.Blanenská prověřuje možnost změny využití funkčních ploch zemědělského
půdního fondu a ploch veřejné vybavenosti-školství na bydlení (výstavbu RD) a možnost změny
využití plochy zemědělského půdního fondu na plochu pro veřejnou vybavenost-školství za
účelem vybudování hřiště pro základní školu.Hlavními dílčími cíli navržené změny ÚPmB
B36/II jsou:
<br> - vytvoření podmínek pro realizaci rezidenční oblasti čistého bydlení zejména
v rodinných domech v dílčí ploše východně od ul.Blanenská <,>
<br> - vytvoření veřejných prostranství místního významu v logické návaznosti na veřejná
prostranství ulic městské části <,>
<br>
<br>
Váš dopis č.j.:
<br>
<br>
MMB/0206777/2019
<br> Ze dne: 17.05.2019
Č.j.: JMK 71993/2019
Sp.zn.: S-JMK 71993/2019 OŽP/Mar
Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2019
<br> Magistrát města Brna
odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 BRNO (DS)
<br>
<br> 2/10
<br> - hierarchizace veřejného prostoru vytvořením pobytových veřejných prostranství
(parčíky,hřiště) v uzlových bodech území <,>
<br> - vytvoření podmínek pro realizaci hřiště či...

Načteno

edesky.cz/d/3166863

Meta

Stavby   Územní plánování   EIA   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz