« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nedvězí - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nedvězí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
l/l
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY llllllllIlllilllIlllll||||||IlIllIllllllllllllllllllllll
<br> lng.Zdena Javornioká M HMPXPBUSQBO pověřena řízením Magistrátu hlavního města Prahy
<br> Praha 2.5.července 2019 Váš dopis zn./ze dne:
<br> Č.j.: MHMP 1471002/2019 Počet listů/příloh: 1/0
<br> Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
<br> Podle ustanovení 13 17 odst.6 ve spojení s ustanovením š 68 odst.1 zákona č.491/2001 Sb.: o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonu,v platném znění,jmenuji pro nové volby do Zastupitelstva městské části Praha * Nedvězí konané dne 14.9.2019
<br> pana Ilju Žežulku,nar.25.6.1956
<br> zapisovatelem okrskové volební komise ve volebním okrsku č.43001 <.>
<br> /
<br> Ing.Zdena Jávo'rnická pověřena říz'ením Magistrátu hlavního města Prahy
<br> Sídlo: Mariánské nám.2,HD 01 Praha 1 Tel.: 236 002 512.kontaktní centrum: 12 mlád E—maíl: Ztlůl'ít,iaumggjipgillgů'g,IS DS: 4812197h

Načteno

edesky.cz/d/3166844


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nedvězí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz