« Najít podobné dokumenty

Město Kaplice - Stanovisko k návrhu koncepce - ÚEK JČK 2018-2043

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kaplice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
KRAJSKÝ ÚŘAD |lililillilililiiljijjjijjjjjjjj
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
<br> U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 Ceské Budějovice
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.: KUJCK 83382/2019 Krajský úřad -— Jihočeský kraj
<br> Sp.zn.; OZZL 60699/2019/kano 5013 Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D.U Zimního stadionu XXXX/X
<br> Telefon: 386 720 772 370 76 Ceské Budějovice
<br> E-mail: novotna2©kraj-jihocesky.cz
<br> Datum 17.7.2019
<br> STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE podle 5 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“),k návrhu koncepce „Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043“ Předkladatel koncepce: Jihočeský kraj
<br> U zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice
<br> Zpracovatel hodnocení: EIA SERVIS s.r.o.U Malševzo 370 01 Ceské Budějovice Hlavní řešitelé: Mgr.XXXXX XXXXXXX,držitelka autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
<br> podle 5 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,osvědčení č.j.B7741/ENV/15 ze dne 14.12.2015 držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle 519 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,č.j.347SB—OVZ- 32.0 8.9.08 ze dne 19.12.2008,prodloužení osvědčení č.j.47601—OVZ—32.0- 22.5.13,č.j.MZDR 23934/2018— 2/OVZ RNDr XXXXX XXXXXXXX,držitelka autorizace k provádění posouzení podle X XXi zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění(dále též „zákon o ochraně přírody a krajiny),udělené Ministerstvem životního prostředí ČR rozhodnutím č.j.íj45617/ENV/11— 1572/630/11,prodloužení autorizace rozhodnutím Č.<.> j 29956/ENV/16- 1458/630/16
<br> Spolupracovníci: RNDr Vojtěch Vyhnálek CSc <.>,držitel autorizace dle 5 19 zákona o posuzová...

Načteno

edesky.cz/d/3166648

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kaplice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz