« Najít podobné dokumenty

Praha 17 - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 17.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNAMENI-011078.pdf
P R A H A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ! „I.<.> P R A G U E MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY le mz— -
<br> P R A G A Odbor územního rozvoje P R A G
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O zahájení řízení o vydání změny 2 3222/00
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha 7,MC Praha - Troja; lávka v oblasti Císařského ostrova - Trojská lávka)
<br> V souladu s 5 52 odst.1 ve spojení s š 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,infonnuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) omámením e konání veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.rn Prahy č.38/77 ze dne 14.6.2018,kterým byl schválen návrh na pořízení této zněny Ácráceným způsobem pořizování dle QSSa a & 55b stavebního úkona <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný Správní orgán,připravil ve smyslu 5 43 odst.4 (poslední věta),š 54 odst.2 a 5 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se Změna ÚP vydává <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 29.s.2019 od 1090 hod.v sále CAMP - amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška - omámení o zahájení řízení o vydání Změny ÚP bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hL m.Prahy,Jtmgmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 30.7.2019 do 5.9.2019 včetně <.>
<br> V téže době bude kompletní návrh Změny ÚP a úplný návrh na vydání uvedené změny formou opatření Obecné povahy vystaven knahlédnutí :
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přííup - na řntemetové adrese www.graha.eu v sekci O městě —> Budoucnost města ——> Odbor územního rozvoje —> Změny územníh...

Načteno

edesky.cz/d/3166559

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 17      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz