« Najít podobné dokumenty

Obec Míškovice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 5.8.2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Míškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání 7.pdf [0,11 MB]
OBEC MÍŠKOVICE 6/2019
<br>
<br>
<br> POZVÁNKA
Ve smyslu ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> SVOLÁVÁM
7.zasedání zastupitelstva obce Míškovice v roce 2019
<br> __________________________________________________________________
<br> Typ zasedání: řádné
Číslo zasedání: 7/2019
Termín zasedání: pondělí 5.8.2019
Místo zasedání: zasedací místnost obecního úřadu 1.nadzemní podlaží
Zahájení zasedání: 18.30 hodin
<br>
Návrh programu zasedání:
<br> Zahájení
<br> - určení zapisovatele
<br> - volba ověřovatelů zápisu
<br>
Program jednání
1.Kontrola úkolů z minulých zasedání
2.Smlouva o poskytnutí dotace – Zlínský kraj (nákup dopravního automobilu pro SDH)
3.Dodatek č.1 ke stanovám DSO Mikroregion Žídelná
4.Předložení závěrečných účtů DSO Mikroregion Holešovsko a Žídelná
5.Výběr dodavatele na akci „Oprava komunikace ulice Nová“
6.Žádost MŠ o zakoupení nové tiskárny
7.Rozsah vedení účetnictví u příspěvkové organizace MŠ dle § 9 odst.3a) zákona 563/1991
8.Odkup parc.č.243/10 v k.ú.Míškovice
9.Rozpočtové opatření č.4/2019
10.Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
……………………….<.>
XXXXX XXXXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3165357

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Míškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz