« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Výzva a upozornění vodoprávního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva a upozornění vodoprávního úřadu
Žižkova 227/1 TELEFON E-MAIL URL
591 31 Žďár nad Sázavou +420 566 688 341 magdalena.kynclova@zdarns.cz http://www.zdarns.cz
<br> VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE Č.J <.>,SPISOVÁ ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ŽP/1472/19/MB Kynclová/341 22.07.2019
<br>
<br> VÝZVA A UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou,odbor životního prostředí jako věcně i místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů vydává následující výzvu a upozornění týkající se hydrologické situace
na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností ORP Žďár nad Sázavou <.>
<br> Vzhledem ke stávajícímu (resp.dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické
situaci především v podzemních vodách,vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a
podnikatelské subjekty na území ORP Žďár nad Sázavou k šetření s vodou a k
omezení odběrů povrchových (vodní toky,nádrže) a především pak podzemních vod <,>
včetně vody z vodovodního řadu.Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut <,>
zalévání hřišť,zahrad,trávníků,napouštění bazénů,kropení zpevněných ploch apod <.>
<br> V této souvislosti bude zvýšena i kontrolní činnost vodoprávního úřadu se zaměřením
zejména na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními
nádržemi,na dodržování manipulací na vodních nádržích v souladu s platnými
manipulačními řády,na dodržování manipulačních řádů provozovateli malých vodních
elektráren a rovněž na dodržování povolených odběrů jak povrchové,tak podzemní vody <.>
<br> V případě pokračujícího sucha a dalšího zhoršování situace,vedoucímu k přechodnému
nedostatku vody nebo ohrožení zásobování obyvatelstva pitnou vodou,nevylučuje
vodoprávní úřad možnost uplatňovat pravomoci vyplývající z ustanovení § 109 odst.1
vodního zákona,tzn <.>,že bez náhrady upraví (na dobu nezbytně nutnou) všechna povolená
nakládání s vodami,popřípadě tato ...

Načteno

edesky.cz/d/3165217

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz