« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - MěÚ Cheb - Veřejná vyhláška - LHO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
<br> E-mail: podatelna@cheb.cz | www.cheb.cz
Tel.: +420 354 440 111
<br> Fax: +420 354 440 550
Bankovní spojení výdajový účet 528-331/0100
<br> Komerční banka Cheb příjmový účet 19-528-331/0100
IČ: 00253 979
<br> DIČ: CZ00253 979
<br> Str.1/3
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
o doručení písemnosti podle § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br>
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako orgán státní správy lesů příslušný podle
ustanovení § 7 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ustanovení § 2 odst.1 zákona č.314/2002 Sb.<,>
o ustanovení obcí s rozšířenou působností a podle ust.§ 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích <,>
ve znění platných předpisů (dále jen zákon) a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br>
o z n a m u j e
<br>
<br> podle ustanovení § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád a dle § 17 odst.1 vyhlášky č.84/1996 Sb <.>,o
lesním hospodářském plánování skutečnost,že byly zpracovány Lesní hospodářské osnovy Cheb <.>
<br> Vlastníci XXXX si mohou vyzvednout osnovu na adrese Městského úřadu Cheb,odboru stavebního a
životního prostředí na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb,kancelář č.23 ve dnech
pondělí a středa: 7:30 – 12:00,13:00 – 17:00,v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě <.>
<br> Osnovu si lze vyzvednout do konce doby její platnosti: do 31.12.2029 <.>
<br>
Lesní hospodářská osnova LHO Cheb s platností od 1.1.2019 do 31.12.2029 byla zpracována bezplatně pro
vlastníky lesa o výměře do 50 ha s výjimkou těch,kteří si podle § 24 odst.3 lesního zákona zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.Osnova bude předána protokolárně ve formě vlastnických separátů
pro jednotlivé majetky,nepřesahující výměru 50 ha lesních pozemků <.>
<br>
V rámci této LHO se jedná vlastníky,kteří vlastní pozemek v těchto katastrálních územích:
<br>
Cheb – k.ú.: Cheb,Bříza,Cetnov,Dolní Dvory...

Načteno

edesky.cz/d/3161151

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz