« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Usnesení č.0 ze dne 24.06.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 08 ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy ze dne 24.06.2019.doc (58.5 kB)
U S N E S E N Í č.08
ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 24.06.2019
na zasedání bylo přítomno 9 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
<br> 1.návrhovou komisi,ověřovatele zápisu,zapisovatele a program jednání
2.zrušení návrhu na opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu
<br> v k.ú Holohlavy,spočívající v instalaci zpomalovacích retardérů a dopravního značení
<br> z obou stran podjezdu pod železniční tratí v ul.Smiřická
<br> 3.schválili provedení nástřiku vodorovného dopravního značení-zpomalovací pruhy <,>
<br> doplněného svislými reflexními dopravními značkami zúžená vozovka z obou stran
podjezdu pod železniční tratí v ul.Smiřická
<br> 4.návrh změny průběhu katastrální hranice mezi k.ú.Rodov a Holohlavy dle předložené
dokumentace ze dne 11.6.2019 zpracované v rámci KoPÚ Rodov,včetně ucelené části
k.ú.Holohlavy
5.místní a pomístní názvosloví dle předložené dokumentace zpracované pro KoPÚ Rodov <,>
včetně ucelené části k.ú.Holohlavy a pro KoPú Holohlavy
6.záměr obce Holohlavy prodat pozemek poz.parc.č.72/5 o výměře 10 m2 za cenu
<br> 690 Kč/ m2
7.Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání mezi obcí Holohlavy (pronajímatel) a
<br> společností HRUŠKA s r.o.(nájemce),kdy předmětem smlouvy je pronájem budovy
<br> čp.74 za měsíční nájem 15 000,- Kč
<br> 8.uzavření Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Smiřice a obcí Holohlavy <,>
<br> jejíž předmětem je výkon části přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků
9.rozpočtové opatření č.5/2019
pověřuje:
1.místostarostu obce podáním žádostí o zrušení návrhu na opatření obecné povahy-stanovení
<br> místní úpravy provozu v k.ú Holohlavy,spočívající v instalaci zpomalovacích retardérů a
<br> dopravního značení z obou stran podjezdu pod železniční tratí v ul.Smiřická
2.starostu obce vyvěšení záměru obce Holohlavy prodat pozemek poz.parc.č.72/5 o
<br> výměře 10 m2 na úřední desce za cenu 690 Kč/ m2
bere na vědomí:
1.námitku pana Ing.Plačka proti návrhu na opatření obecné...

Načteno

edesky.cz/d/3160963

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz